Caroline Kejbert

Account Manager

Jag var trainee på Atea under 2018. Rollen som trainee pågår under ett år, och under den här tiden får jag arbeta inom fyra stora huvudområden - eller moduler som det kallas: WIG, AIS, APS och Region Stockholm. Jag tillbringar ungefär 10 veckor på respektive modul där målet är att utmanas, inspireras, få en tydlig förståelse för olika roller och framförallt – att lära känna Atea som bolag och dess olika delar på djupet. Utöver att arbeta med stora huvudprojekt inom respektive modul arbetar jag även med en del sidoprojekt för Ateas VD, HR-avdelning och avdelningen för Affärsutveckling.

När traineeperioden är slut kommer jag att ha en tydlig bild av organisationen och vilka områden och roller jag finner intressanta, och då tillsammans med min arbetsgivare formulera min fortsatta roll inom Atea. Detta är enligt mig en ynnest och optimal roll för att som nyexaminerad student ta reda på vad man vill arbeta med och hur man vill arbeta inom bolaget.

Efter traineeperioden gick jag över till rollen som Account Manager i Uppsala

Min bakgrund

Jag har studerat civilingenjörsutbildningen Maskinteknik vid KTH, med masterinriktningen Produktinnovation och hade svårt att veta exakt vad jag ville arbeta med när jag tog min examen, och därför vill jag passa på att trycka för detta traineeprogram!

It är extremt intressant och det behövs alla typer av roller i ett it-bolag som i vilket annat bolag som helst. Vill föra fram är att man alltså inte behöver vara expert inom it för att jobba på ett it-bolag. En benämning kan ge fel bild av något som är så mycket mer, den insikten har jag fått efter fem år på en utbildning där vi var cirka 25 tjejer på 120 elever i en årskurs, antagligen på grund av att benämningen för utbildningen innehöll ordet ”maskin”.

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer