2020-06-04

Ateas chefsarkitekt Mattias Bruhn: ”Modet och flexibiliteten ska vi ta med oss”

Nu får allt bli som vanligt igen. Många har nog tänkt så. Men det vi tidigare betraktat som normalt finns inte längre, menar Mattias Bruhn, chefsarkitekt på Atea. – Det gäller att vi tar med oss de positiva förändringarna när vi går tillbaka till det nya normala.

Ulrika Nybäck Journalist
Porträttbild på Mattias Bruhn
Foto: Fredrik Andersson

Vissa verksamheter är som tvättsvampar i en kris. Först pressas de samman, men när krisen är över återtar de, snabbt och obemärkt, sin ursprungliga form. Mattias Bruhn hajade till när han hörde författaren och föreläsaren Troed Troedson använda tvättsvampsmetaforen.

– Den visar så tydligt vad som händer när vi inte gör medvetna val och när vi inte fattar aktiva beslut, säger Mattias Bruhn och fortsätter.

– Det finns strukturer, policys och vanor som motverkar förändring och vi behöver vara uppmärksamma på vilka det är. Även om pandemin medfört mycket lidande, har den också gjort många verksamheter snabbare, smidigare och modigare.

Modet bör vi ta med oss

Mattias Bruhn och hans team av it-arkitekter är alla intresserade av hur vi kan behålla det bästa som krisen fört med sig.

”Jag har märkt att det är i pauserna som jag kommer på de bästa lösningarna. När jag går en tur med hunden eller kör ett cykelpass på lunchen. Mitt nya normala är att bli bättre på att växla mellan djupt fokus, ofta vid en skärm, och pauser, helst utomhus.”

– Att våga testa även när det känns obekvämt. Det är ett förhållningssätt som vi absolut ska ta med oss in i framtiden, menar han.

– Innan pandemin var onlinemöten mer ett undantag, något man tog till när det fysiska inte räckte till. Många slog av videon för att slippa se sig själva. Men nu leder vi alla möten, workshops och driver stora projekt, med stöd av onlinemöten. Se hur snabbt vi ställde om!

Utvecklas under press

Att vara flexibla och snabbfotade är ytterligare två förhållningssätt som vi bör ta med oss, enligt Mattias Bruhn.

– Vissa verksamheter har lyckats ställa om för att möta förändrade beteenden och ökad efterfrågan under pandemin. Jag tänker på matbutiker och Apotek som växlat upp sin e-handel, skolor som lyckats utmärkt med distansundervisningen och domstolar som kört rättegångar via video för första gången och sedan konstaterat, ”det här kommer vi fortsätta med”.

Våra förändrade beteenden har gjort att många aktörer tagit jättekliv i sin digitalisering.

– Förändringar som tidigare tagit flera år har klarats av på några veckor, säger Mattas Bruhn.

Värdet av flexibel it

Mattias Bruhn och hans kollegor har de senaste veckorna haft fullt upp med att stötta alla kunder som insett att it-miljön också behöver anpassas till det nya normala.

– Att snabbt kunna öka och minska sin kapacitet är något som många vill ha hjälp med. Andra vill veta hur it på bästa sätt kan stötta en förändrad eller ny affärsmodell. Och så jobbar vi med många aktörer som vill vara säkra på att kunna jobba ännu bättre och säkrare på distans, om något liknande skulle hända igen.

Kreativa pauser

Det tar i snitt 66 dagar att etablera en ny vana, visar en studie från University College of London. När vi genomför intervjun har samma tidsrymd passerat, sedan Folkhälsomyndigheten uppmanade alla som kan, att jobba hemma. Mattias Bruhn har reflekterat över sin egen vardag och vad som blir hans nya normala.

”Att snabbt kunna öka och minska sin kapacitet är något som många vill ha hjälp med. Andra vill veta hur it på bästa sätt kan stötta en förändrad eller ny affärsmodell.”

– Jag har märkt att det är i pauserna som jag kommer på de bästa lösningarna. När jag går en tur med hunden eller kör ett cykelpass på lunchen. Mitt nya normala är att bli bättre på att växla mellan djupt fokus, ofta vid en skärm, och pauser, helst utomhus.

– Och så kommer jag att tänka efter en gång extra när jag bokar möten. Mitt nya normala innehåller färre resor, men totalt sett fler produktiva möten. Vi har alla sett hur naturen återhämtat sig under pandemin, det känns viktigt att våra nya vanor inkluderar omtanke om vår planet.