2019-01-24

Max Burgers: ”Det gäller att Atea lever upp till de krav vi ställer när vi expanderar”

Max Burgers är inne i en expansiv fas och är beroende av en it-partner som kan hålla jämna steg. Det är också Ateas stora utmaning i arbetet med att skapa Sveriges bästa kundupplevelse för Max, menar företagets CIO, Johnny Bröms.

Johan Bentzel
Foto: Simon Eliasson
Johnny Bröms, Chief Information Officer Max

Max Burgers är mitt uppe i en pågående expansion både i och utanför Sverige.

Ett stort fokus riktas mot att anpassa företagets it-plattformar till den expansionsfas som företaget befinner sig i. I det arbetet ingår löpande vidareutveckling och utveckling av tjänster och plattformar som driver försäljning och underlättar för kunderna, exempelvis expresskiosker, mobilappar och andra beställningskanaler.

– Bara i år driver vi 40 olika projekt inom it och flertalet är försäljningsrelaterade, säger Johnny Bröms, Chief Information Officer på Max.

”Förbättringsfokus gynnar även oss”

Atea finns med som stöd i många av dessa projekt och har länge varit en strategisk samarbetspartner, framför allt när det gäller support och drift av företagets it-miljöer.

Johnny Bröms tycker att samarbetet fungerar bra och känner väl till Ateas arbete med att skapa Sveriges bästa kundupplevelse.

– Ur vårt perspektiv är det givetvis viktigast att Atea jobbar på sin relation med oss. Men om de har en sådan mission jobbar de sannolikt med alla sina processer inom hela bolaget, vilket i förlängningen gynnar även oss, säger han.

Max Burgers

Brister bör åtgärdas direkt

Max och Atea driver ett kontinuerligt gemensamt förändrings- och förbättringsarbete. Just nu ser de över hur de kan säkerställa att leveransnivån blir densamma på samtliga restauranger i hela Norden. Den geografiska spridningen och verksamhetens många olika system gör det komplext. Dessutom är kraven på tillgänglighet höga.

– Våra och Ateas medarbetare träffas flera gånger varje vecka i alla möjliga konstellationer och jag tycker definitivt att Atea arbetar med att förbättra och lyfta sin leverans. Alla leverantörer gör fel någon gång, men när det händer tar vi dialogen direkt. Atea har en bra inställning. De rättar alltid till brister och ser till att vi blir nöjda, säger Johnny Bröms.

”Vi kan ändra riktning snabbt”

Viktigast för Max är att ha en it-partner som är lyhörd och flexibel och som förstår bolagets verksamhet och behov. Särskilt viktigt är det att allt fungerar på restaurangerna, så att inte försäljningen blir lidande.

Enligt Johnny Bröms agerar Atea alltid snabbt om något akut händer.

– Atea måste i mångt och mycket vara på tårna i arbetet med oss. Vi skalar också upp ganska snabbt och det gäller att Atea lever upp till de krav som vi ställer när vi expanderar. Det finns en dynamik i allt vi gör. Vi testar olika saker och kan behöva ändra riktning snabbt. Då är det viktigt att den partner vi jobbar med kan göra dessa förändringar och följa med oss på resan.

Viktigt att Atea driver utvecklingen

Max expansion berör många parallella spår: support, drift, projekt, nyetableringar, ombyggnationer och förvaltning.

Däri ligger också Ateas största utmaning när det gäller kundupplevelsen, menar Johnny Bröms.

– Det är viktigt att Atea hittar ett sätt att jobba med oss så att de inte hamnar steget efter, utan verkligen ser till att ha resurser på plats för att driva utvecklingen framåt.

För att bli bäst måste förväntningar överträffas

Men för att ge Sveriges bästa kundupplevelse räcker det inte med att göra kunden nöjd, slår Johnny Bröms fast. Helst måste förväntningarna överträffas.

Det handlar också om att ha en förmåga att medge och snabbt rätta till eventuella misstag.

– För mig handlar det mycket om sunt förnuft, att vara rak och tydlig i dialogen med kunderna och att verkligen våga stå för både det man gör rätt och det man gör fel. I alla branscher, oavsett om det gäller it eller snabbmat, vill du som kund känna att den leverantör som du jobbar med alltid tar sitt ansvar och är schysst mot dig.