2019-01-11

Arjeplogs kommun: "Vi är tydliga med vilka behov vi har"

Atea har ett tydligt mål: kundnöjdheten ska inte bara vara den bästa i branschen, utan den bästa i hela landet. Thure Holmström, it-chef på Arjeplogs kommun, tycker att målet redan är nått. Han uppskattar den stora omsorgen om den lilla kunden.

Johan Bentzel

Arjeplogs kommuns it-avdelning verkar i en kommun som till ytan är Sveriges fjärde största men sett till invånarantal – 2 900 personer – är en av de minsta. De flesta it-ärenden går att lösa på egen hand, men det är svårt att täcka alla behov.

Thure Holmström

För att få nödvändig spetskompetens och hjälp med den komplexa systemhanteringen har Arjeplogs kommun sedan länge ett nära samarbete med Atea. För it-chefen Thure Holmström och hans fyra medarbetare är stödet ovärderligt.

Märker ni att Atea strävar mot målet Sveriges bästa kundupplevelse?
Vilket värde har det för er?

– Min uppfattning är att Atea har haft den strategin hela tiden. Om det kan bli ännu bättre är det otroligt. Vi har haft ett bra stöd i alla tider. Jag är imponerad över att Atea alltid ställer upp, trots att vi är en ganska liten kund.

– Atea har en bred kompetens på olika nivåer över hela landet. Vi har fått kontakter i södra Sverige som hjälper oss att lösa våra utmaningar här i norr. Det bästa är att det går att lösa med endast en ingång mot Atea. Vi kan ringa Piteåkontoret och blir sedan lotsade rätt. Det är ytterst viktigt, för vi slipper lägga tid på att ringa en massa samtal för att hitta vem som kan hjälpa oss.

Kan Atea förbättra sitt kundbemötande på något vis?

– Vi är mycket nöjda. Vårt samarbete har alltid fungerat utmärkt och vi har skapat en fantastisk dynamik. Vi är tydliga med vilka behov vi har, för en ständig dialog om förbättringar och har kontinuerliga avstämningsmöten. Vi har sagt att vi vill dra nytta av Ateas kompetens, men sedan är det upp till oss vilka vägval vi ska göra och hur vi ska gå vidare.

Vilken tjänst är viktigast för er?

– Supportstödet är det viktigaste. Det är egentligen oumbärligt. Vi hade inte varit där vi är i dag utan den hjälpen. Det händer saker i omvärlden hela tiden, till exempel nya system och nya förordningar, som gör att vi måste göra omställningar nästan dagligen. Atea hjälper oss att sy ihop allt detta på ett bra sätt gentemot kommunens olika verksamheter. Det finns ju många sätt att vända och vrida på tekniken för att skapa ny infrastruktur.

– Vi har också många säkerhetsaspekter och lagkrav att ta hänsyn till. Det är en ganska komplex miljö. Som kommun ska vi vara öppna samtidigt som vi måste skydda personuppgifter och data. Vi måste förhålla oss till offentlighetsprincipen men måste också tänka oss för hur vi hanterar saker och ting.

Så når Atea målet Sveriges nöjdaste kunder

Ateas vd Carl-Johan Hultenheim ger sig inte förrän bolaget har de nöjdaste kunderna. Och den nivån av kundnöjdhet krävs om Atea ska kunna leda den digitaliseringsresa som är nödvändig för såväl företag som för hela samhället, hävdar han.

Läs hela artikeln