2019-11-15

Dags att slänga (återvinna) faxen inom äldreomsorgen!

Underskatta inte äldres förmåga att ta till sig den nya digitala tekniken! Klarar man av en blodsockermätare så kan man lära sig teknik som en digital assistent. Svårare än så är det oftast inte.

Ulrika Juhlin
Ulrika Juhlin
Erbjudandeansvarig

Gruppen äldre personer i samhället omfattar idag flera generationer med olika behov, erfarenheter och kunskap om digital teknik. Det finns alltså individer med olika uppfattningar och erfarenheter av välfärdstekniken. När vi utvecklar och inför ny digital teknik bör inte endast det tekniska perspektivet belysas, vi behöver fokusera på nyttan för den äldre.

Mobila arbetssätt i omsorgen

Regeringen har satt målet att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att ta tillvara möjligheter inom digitalisering och e-hälsa för att skapa jämlik hälsa och välfärd för befolkningen.

För att vi ska nå målet 2025 behöver vi lägga om arbetssättet och bli mer mobila. Det är dags nu för vård och omsorg att ta steget ut i verkligheten. Hur ska vi kunna locka nya unga medarbetare om vi tekniskt sett lever kvar på 80-talet? Visste du att man fortfarande använder fax?

Fråga en ung person idag om de vet vad en fax är, personen kommer titta på dig misstänksamt. Vilken uråldrig pryl. I stort sett alla i arbetsför ålder idag har en smartphone, men när man jobbar i vård och omsorg så gör man en tidsresa bakåt i tiden när man stiger in på jobbet. Är det fortfarande någon som undrar varför dessa jobb inte är attraktiva?

Det är fem år kvar och för att denna vision ska kunna uppfyllas behöver regioner, kommuner och privata aktörer samarbeta mer än idag. Vi behöver goda exempel på införande av digital välfärdsteknik. Kommuner och regioner bör tillsammans investera och införa tekniken för sina medarbetare och medborgare. Ingen aktör löser detta på egen hand, vi behöver samarbeta och dela erfarenheter. Kroka arm som vi säger på Atea.