2020-02-18

En droppe i havet- men ett steg i rätt riktning

Regeringen satsar 430 miljoner kronor under 2020 för att stärka den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst. En bra början, men räcker pengarna? För att få bästa utdelning per krona kommer det krävas samordning och samarbete kommuner emellan.

Ulrika Juhlin
Ulrika Juhlin
Erbjudandeansvarig

Vi på Atea Äldreomsorg träffar idag ett flertal kommuner runt om i Sverige. Det jag kan se är att det finns ett stort intresse bland kommunerna att öka användningen av välfärdsteknik och att ta del av digitaliseringens möjligheter. Men jag ser också stora utmaningar för de enskilda kommunerna. Ekonomin är en stor utmaning, samarbete mellan ledning, IT och verksamhet är en annan. Många vill mycket men de behöver samordna digitaliseringsprojekten.

Vad innebär då denna överenskommelse i praktiken? För kommunerna och framför allt för invånarna?

Den nya överenskommelsen ska ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla genom digitalisering inom äldreomsorgen. Kommunerna skall stöttas både ekonomiskt och i frågor om förändringsledning, upphandling, informationssäkerhet, infrastruktur.

Bra, nu börjar beslutsfattarna förstå hur de ska underlätta detta viktiga arbete! Enbart pengar kommer inte lösa problemet. Extra glad blir jag över beslutet att stötta vid upphandlingar. Många gånger är kommunen osäker på vad som skall upphandlas, man ställer orimliga krav på leverantören. Området är fortfarande omoget och ofta efterfrågar man för mycket vid upphandlingen.

För att kommunerna skall lyckas uppnå goda resultat på området behövs större samverkan mellan stat och kommun. Min erfarenhet är att just erfarenhetsutbytet kommuner emellan bidrar till ökad trygghet vid införande av ny teknik. De kommuner som ligger lite före i utvecklingen delar gärna med sig av sina erfarenheter till andra. Det finns en stolthet hos dem att få gå före och hjälpa andra. Min övertygelse är att insatserna behöver samordnas på ett nationellt plan, dela upp olika digitaliseringsprojekt. Ingen kommun klarar att genomföra allt samtidigt. Om man skall uppnå en hög kostnadseffektivitet behöver kommunerna hjälpas åt och dela erfarenheter med varandra.

Att utse tio kommuner till modellkommuner ligger helt i linje med det arbete vi gör på Atea Äldreomsorg. Några kommuner ligger före andra i förbättringsarbetet och enligt min uppfattning delar de ofta med sig av sina erfarenheter till andra. Det är så arbetet behöver göras, alla skall inte uppfinna hjulet, då blir det bara ineffektivt. Att sitta på sin egen kammare i kommunen och försöka införa nya funktioner och arbetssätt fungerar inte! Det har redan provats utan tillfredställande resultat. Låt oss samarbeta och kommunicera istället.

Jag hoppas att dessa åtgärder kommer underlätta digitaliseringsarbetet i kommunerna och att det kommer invånarna till del. Men det är bara början på en lång och mödosam resa som vi behöver göra tillsammans och då räcker inte dessa pengar så långt!

Om jag skulle ge kommunerna ett enda tips så vore det att

Tänka stort - starta litet - börja nu!

Ta kontakt med oss så berättar vi hur vi med hjälp av våra verksamhetsutvecklare kan analysera era behov och spegla dessa mot digitala lösningar som ger er verksamhetsnytta som bland annat frigör tid för personal och ger bättre livskvalité för de äldre.

Läs om vårt erbjudande inom äldreomsorg