2019-06-24

Business intelligence och automatiserade it-lösningar skapar befrielse – inte redundans

Vävstolen. Ett ord som väcker fasa i många människor. Den automatiserar en uppgift som tidigare sysselsatte en mängd medarbetare. Den arbetar snabbare, effektivare och med mer konsekventa resultat än en människa. Den är billigare i drift, kan arbeta längre skift och kommer aldrig till jobbet i smutsiga gympaskor. Vävstolen. Den kommer att ersätta oss människor på arbetsplatsen!

I mitt arbete med BI får jag ofta höra att medarbetare i verksamheten ibland är oroliga över eller rent sagt opponerar sig mot införandet av en automatiserad rapporteringslösning. Filer med exporterad data har tidigare tvättats manuellt, veckans sammanställning skapas i en enorm Excelfil där data kopieras för hand från affärssystemet, KPIer räknas ut med miniräknare när ekonomiavdelningen färdigställt kvartalsrapporten. Vad händer med alla tjänster som vara tilldelade dessa uppgifter om de inte behöver utföras av en människa längre? Det var ju ett omfattande arbete som upptog en hel del av mångas tid… Blir man obsolet? Kommer ledningen ta beslutet att avskaffa rollen och därmed anställningen? Jäkla vävstolar…

När mina föräldrar skulle lära sig skriva var det bläckhorn och stålpenna som gällde. Blyerts var endast till för övningsboken och kulspetspennan som var på frammarsch ansågs vara fusk. Det är ju ingen konst att kunna skriva om pennan sköter bläckflödet automatiskt! Men nu fanns de på marknaden och generellt är företagsledningar marginellt mindre sadistiska än lågstadielärare. Stålpennan och bläckhornet sneglade på varandra och stilla förbannade alla vävstolar i världen.

Don’t fear the weaver

Alla nya teknologier medför förändringar i hur vi lever och arbetar. Papper och penna blev skrivmaskin, skrivmaskin blev ordbehandlare, ordbehandlare blev integrerat i persondatorn. Det var särskilt tydligt under industriella revolutionen, men sant även innan dess och i allra högsta grad idag. Under denna förändringens resa kommer frågan ständigt upp, ”Men vad händer med mig då?” Det är en rättmätig fråga och mycket viktig att behandla för arbetsgivare. När en maskin kan utföra samma uppgifter som en människa ställs de oundvikligen inför valet av vilken arbetskraft som verksamheten ska investera i. Industrialiseringen ställde på många håll arbetsplatsen på huvudet. Kommer digitaliseringen ha samma effekt?

Vad många tyvärr missförstår är att automatiserade it-lösningar oftast inte ersätter medarbetare idag. Ibland tror man att om en uppgift som man själv utförde tidigare kan utföras automatiskt av ett program så minskar ens värde för verksamheten. Om finansexperten med en magisterexamen, 12 år i branschen och 4 år på företaget plötsligt har 15 timmar extra i veckan som hon inte behöver lägga på handläggning av ett antal analyser, blir hon inte då mer värdefull för verksamheten snarare än mindre? Syftet med automatiserade lösningar är att frigöra kompetens, inte ersätta den. En medarbetare, med sin intelligens, kunskap, erfarenhet och fantasi är alltid mer värdefull än en vävstol för verksamheten. Vävstolen i det här fallet är inte ett försök att avskaffa roller utan att utöka dem.

Visst har BI ett stort värde i att ge insikt och beslutsstöd, att sprida förståelse och upplysning i verksamheten och att demokratisera data. Jag vill dock understryka just avlastningen av medarbetare som ett oerhört viktigt resultat; när de kan ägna mer tid åt andra projekt eller får plats för nya så har det en direkt effekt på verksamheten. Data genereras och samlas överallt i många verksamheter, ofta från en mängd olika system. Arbetet att samla och sammanställa det är viktigt och måste förvisso göras men det är för det mesta onödigt att lägga ner medarbetares arbetstid på det.

Frukta inte vävstolen! Den är här för att du har bättre saker att göra!