2019-03-14

Med blicken mot handlingsplanen

Den nationella handlingsplanen för digitaliseringen av skolväsendet, eller #skolDigiplan som den också kallas, är runt hörnet. Jag tänkte berätta lite om vad jag haft för mig den närmsta tiden och avsluta med att återknyta till handlingsplanen som ska dimpa ned nästa vecka.

Josef Siljebo
Doktorand vid Umeå Universitet

Nordic Educational Research Association (NERA) hade sin årliga konferens i Uppsala förra veckan. För alla inom pedagogikämnet och utbildningsvetenskap är det ett bra tillfälle att knyta nya kontakter och ta del av forskningsfronten inom utbildning. Som doktorand ska man presentera sin forskning på konferenser – en milstolpe i doktorandarbetet – och jag tog tillfället i akt förra veckan.

Det jag presenterade var en analys av digitaliseringsstrategin. För dig som läst mina tidigare inlägg kommer det kanske inte som en överraskning att analysen handlar om epistemologi, alltså kunskapssynen. I analysen fokuserade jag på tre huvudfrågor:

  1. Vad är syftet med kunskap i digitaliseringsstrategin?
  2. Vad betyder det att ha en förståelse i strategin?
  3. Vilken handling möjliggörs genom kunskapen och förståelsen och vad motiverar handling i digitaliseringsstrategin?

Svaret på alla tre ovan frågor handlar om produktion av digitalt innehåll, genom en förståelse av funktion och karaktär av digitala verktyg och -resurser. Som tillägg till detta kan läggas ett ledarskap och utveckling av en sådan produktion. Kanske inget förvånande? Nu ska vi komma ihåg att det handlar om en första analys gjord på det 14 sidor långa dokumentet. Tanken är att denna analys ska ingå i ett större analysarbete som bland annat blickar bakåt i tiden på andra dokument och som även troligen kommer ta med handlingsplanen när den kommer.

I termer av kunskapssyn kan produktion med hjälp av digitala verktyg och resurser absolut vara adekvat, om än något begränsat. Nog siktar vi högre än att producera digitalt innehåll i svensk skola? Visserligen knyter man i strategin digital kompetens till demokrati, men jag tycker att man inte riktigt lyckas lyfta sig från att demokrati främst skulle handla om ett bemästrande av digital teknologi. Åter igen, med reservationen att det handlar om ett 14 sidor långt dokument och man kommer kanske inte in i något djup där.

Så, vad kan det här betyda för en adekvat digital kompetens för skolledare i den kommande handlingsplanen? Med tanke på kunskapssynen som framträtt i analysen så ligger min kvalificerade gissning på att kompetensen kommer handla om produktion och ledarskap och utveckling av produktion, så klart. Och givetvis om kompetensutveckling i breda drag.

Mer specifikt skulle jag sätta mina pengar på att handlingsplanen kommer gå in mer på djupet, alternativt öka ett övergripande fokus, vad gäller identifiera, bedöma och tillämpa. Det vill säga att ha tillräcklig kunskap, förmåga och förståelse för att kunna identifiera möjligheter som digitala verktyg och resurser kan ge, att kunna bedöma om möjligheterna dels är användbara, dels genomförbara och slutligen att omsätta – tillämpa – allt detta i praktiken. I produktionstermer för skolledare kan det handla om effektivisering.

Jag tänkte följa upp detta inlägg med ett till när handlingsplanen ligger ute. Det ska bli väldigt intressant att se vilken kurs som sätts.