2017-05-17

Vad är ett säkert dokument egentligen?

Räcker det att det ligger på en säker server, bakom en säker brandvägg eller kanske i en säker molntjänst som har flera lager av autentiseringar som man måste ta sig igenom för att få åtkomst?

Richard Haderwald
Richard Hagerwald Lösningsarkitekt

I en alltmer uppkopplad värld ökar vår rörlighet mellan olika platser såväl som vår rörlighet mellan olika enheter. Men hur kan vi veta att informationen är säker när vi rör oss mellan olika plattformar? Hur vet vi att bara den som ska ha åtkomst till en fil, faktiskt är den enda som kan nå den?

Klassificering för att kunna skydda

När arbetet flyttar ut i molnet blir säkerheten ännu viktigare och att veta vem som har möjlighet att nå just mina filer. Microsoft introducerar tjänsten Azure Information Protection (AIP) som ger tillbaka kontrollen till den som äger datat. Genom att bygga in en enkel klassificeringsrad i de välkända Officeprogrammen så kan information klassificeras och krypteras utan att behöva hantera något utomstående program. Utöver att sätta rättigheter för Office-dokument kan systemet även användas på exempelvis bilder och PDF-filer.

Säkerhet som en del i helheten

AIP ingår i Microsofts paketering för en säkrare molnnärvaro, Enterprise Mobility + Security. På Atea arbetar vi kontinuerligt för att hjälpa organisationer att återta styrningen över hur känsligt data hanteras inom och utanför den egna organisationen. Med en EMS-workshop täcker vi in de områden de flesta undrar över kring datasäkerhet och hur vi tillsammans med er hanterar de olika utmaningar ni står inför.

Kontakta ditt lokala Atea-kontor så hjälper vi dig att säkra dina molninvesteringar.