2016-04-22

Så blir du bättre på att säkra dina Windowsklienter

I många projekt som jag arbetar i så är det väldigt viktigt att ha ett antivirus som fungerar bra och inte påverkar användarna. Men det många inte tänker på är att om någon dator blir stulen, då hjälper inte ett antivirus dig om förövaren tar ut hårddisken och sedan läser ut informationen.

Det som många inte tänker på är att vi också måste skydda informationen som ligger på hårddisken ifrån att kunna läsas om datorn blir stulen eller om någon glömmer dator på tåget eller flygplatsen. Detta kan vi komma runt genom att kryptera hårddisken i datorn.

Microsoft BitLocker

Med hjälp av Microsoft BitLocker har vi möjligheten att kryptera hårddiskarna i våra datorer. Även om en dator blir stulen eller tappas bort så blir det omöjligt att komma åt och läsa informationen som ligger på datorn. På det sättet kan vi skydda företagskänslig data från att läsas av någon som inte har behörighet. Det enda som krävs av hårdvaran vi vill använda BitLocker på är ett TPM-chip

Effektivisera med hjälp av MBAM

Att hantera BitLocker kan vara krångligt men det  finns det också möjlighet för ditt företag att underlätta administrationen samt hanteringen av BitLocker. Med hjälp av Microsoft BitLocker and Administration eller MBAM underlättar vi loggning och processen för att ta fram nycklar och hjälpa våra användare när något går fel. Med MBAM får vi bland annat tillgång till

  • Självbetjäningsportal
  • Administrationsportal
  • Begränsa och logga vilka som har behörighet att ta fram BitLocker nycklar

Snabba upp processen med Configuration Manager

Om vi har Configuration Manager i vår miljö har vi ännu större möjligheter att underlätta arbetet och underhållet av en krypterad klientmiljö. Nu har vi möjlighet att integrera MBAM med Configuration Manager så att vi får följande komponenter för att ha kontroll på våra klienter ute i verksamheten. Några av fördelarna är:

  • Utökat stöd för rapportering
  • Compliance Settings
  • Collections med inventering där vi ser vilka datorer som faktiskt är krypterade

Vi har också möjligheten att kryptera hårddisken redan före installationen av Windows för att snabba upp processen.

På bilden ser ett utdrag av en av de rapporter som finns att tillgå.

Fler kunder ser fördelarna med BitLocker tillsammans med Windows 10

Tillsammans med Windows 10 är BitLocker förbättrad jämte den version som finns i Windows 7 och Windows 8.1, och om vi kombinerar de andra säkerhetsdelarna i Windows 10 tillsammans med ny hårdvara så har vi möjligheten att bygga en riktig säker klient. Som skyddar dig mot den nya tidens hot, några av de delarna som kan kombineras med BitLocker är till exempel

  • Secure boot – Säkra upp uppstarts processen
  • Credential  Guard - Säkra upp användarinformationen 
  • TPM 2.0 - Lagra Användarinformationen säkert

Vill du veta mer om Windows 10 tillsammans med BitLocker för att hantera klienter i din miljö? Ta kontakt med mig eller din kontaktperson på Atea så hjälper vi dig.