2018-10-02

Nyheterna inom Digital Workplace från Microsoft Ignite

I den här andra, och något försenade, rapporten från Microsoft Ignite intervjuar våra konsulter Simon Binder och Alexander Arvidsson vår danska kollega Per Larsen.

Per är, utöver att vara lösningsarkitekt, även Microsoft Most Valued Professional (MVP) inom Enterprise Mobility och därför passade vi på att fråga honom kring framtiden för Microsoft 365 i allmänhet och EMS i synnerhet.

Vi pratar om framtiden för System Center Configuration Manager (ConfigMgr eller SCCM), Microsoft Intune och möjligheten att inom kort kunna strunta i lösenord.