2017-12-22

Hanteringen av Android kommer förändras i framtiden

Idag är det relativt stökigt att hantera en Androidbaserad enhet inom ett företag. Olika enheter har olika mycket funktioner tillgängliga för företag att kontrollera och konfigurera vilket skapar utmaningar. Google har därför tagit beslut att förändra hur en android-enhet skall manageras i grunden.

Emil Åbrink
Emil Åbrink
Kompetensansvarig

Om vi går tillbaka till Version 2.2 av Android så introducerades funktionen Enhetsadministratör (Device Administration API). Det var en funktion som gjorde att applikationer kunde få rättigheter att utföra ändringar i operativsystemet. Denna möjlighet anammades av MDM/EMM-leverantörerna vilket resulterade i att ett företag med MDM också kunde börja hantera androidenheter. Under åren har stödet utvecklats och mer ingående funktioner har utökats årligen.

Utmaningarna med Enhetsadministratör

Utvecklingen av företagsfunktioner för Android, ur ett manageringsperspektiv, har inte varit det som Google har fokuserat på, snarare tvärtom; fokus har legat på konsumentmarknaden. Det har gjort att Android som företagsplattform har varit väldigt begränsad, vilket gav Samsung, HTC, Sony, Motorola/Lenovo och övriga tillverkare möjlighet att bygga in egna ramverk i operativsystemet som ger mer funktionalitet för ett MDM/EMM-verktyg. De stora utmaningarna med leverantörernas egna ramverk är att manageringsmöjligheterna ser olika ut per tillverkare. För företag eller organisationer har detta i slutändan inneburit att man behövt standardisera på en specifik modell för att få en hållbar hantering av enheter.

Google såg problemet och introducerade därför Android Enterprise (tidigare kallad Android for Work) år 2014. Android Enterprise är Googles lösning på en mer fokuserad företagssatsning där man vill skapa en gemensam plattform mellan de olika tillverkarna och i slutändan göra det enklare.

 

Några av fördelarna med att använda Android Enterprise:

  • “Ljudlös” installation av publika appar
  • En strömlinjeformad hantering av appar genom “Play Store for Work”
  • Separering av företagsdata och privat data

 

 

Vad händer i framtiden?

Parallellt som Android Enterprise utvecklats har kund fått välja om man vill använda sig av Android Enterprise eller om man vill använda det traditionella läget där MDM/EMM-agenten blir enhetsadministratör. I dagsläget är det inte många företag som har börjat använda Android Enterprise pga. att viss funktionalitet har saknats historiskt.

Nu börjar Android Enterprise bli moget och redo att användas av företag. För att skynda på nyttjandegraden av Android Enterprise har Google valt att sluta supportera läget enhetsadministratör i framtida utgåvor av Android.
I Android P kommer supporten för enhetsadministratör försvinna, det kommer fortfarande fungera att hantera befintliga enheter men redan i Android Q försvinner stödet enhetsadministration helt och hållet från operativsystemet.

Vad måste vi som organisation göra?

För att fortsätta hantera androidenheter är det ett krav att använda Android Enterprise för enheter som kör Android Q. Det finns inget exakt datum när Android Q lanseras men får jag gissa kommer det ske i augusti 2019. Som organisation behöver man inte i dagsläget göra något för att upprätthålla funktion däremot bör man planera tester och ett införande av Android Enterprise.

 

Vill du veta mer om Android Enterprise, EMM eller Mobilitet generellt kan du vända dig till undertecknad alternativt din kontaktperson på Atea så berättar vi mer.