2016-02-29

3 tips när du migrerar till Office 365

Går du och funderar på att migrera till  Office 365? Då är du inte ensam. Idag är det många av våra kunder som går i dessa tankar.

Vid en migrering ingår dels den tekniska delen, där exempelvis e-post och kalender migreras till Office 365 eller flytt av filer från c:\ och h:\ till OneDrive, men det innebär även en förändring för verksamheten, som är viktig att arbeta med.

Office 365 är ju så mycket mer än bara en ny version av Officepaketet i molnet och det är inte helt ovanligt att det bara är en väldigt lite del av de fantastiska möjligheter som finns i Office 365 som nyttjas.

För att göra dessa förflyttningar av arbetssätt arbetar vi på Atea genom att involvera er verksamhet på deras villkor genom anpassade intervjuer, workshops och/eller webundersökningar med mera. Vi gör, tillsammans med er, en plan för förflyttning av verksamheten mot det nya arbetssättet och säkerställer därmed att er verksamhet får möjlighet att använda Office 365 på ett sätt som passar er verksamhet bäst.

3 tips inför migrering

  • Ta reda på vad det nya arbetssättet med Office 365 och dess verktyg innebär.
  • Fundera på hur just er verksamhet kan dra nytta av möjligheterna i Office 365 på bästa sätt.
  • Genomför workshops för att få fram hur er verksamhet kan bli en mer effektiv organisation med Office 365

Jag arbetar just nu med ett företag där vi tillsammans gör denna förflyttning. Vi arbetar team för team och ger verksamheten och användarna insikter i vilka möjligheter som finns utifrån deras dagliga arbete. Vi hjälper dem att besvara frågorna; Vad innebär det för nytta för mig i mitt arbeteoch hur går jag till väga för att nyttja möjligheterna på bästa sätt?

Användarna åtar sig att med korta intervall göra en liten förändring som successivt leder till ett nytt sätt att arbeta.

Om du vill vara med på en liknande resa – tveka inte att kontakta mig eller din kontaktperson på Atea.