2019-11-07

VMworld Europe 2019 - De hetaste nyheterna och trenderna!

Denna vecka så går VMworld Europe av stapeln i Barcelona. I år är konferensen den största VMworld i Europa hittills, drygt 14000 deltagare. Förväntningar från kunder och partners har i år varit extra höga då många av de lanseringar som gjordes under VMworld i USA för ett par månader sedan nu börjar komma ut i dagsljuset vilket skapar stora förhoppningar och förväntningar!

Jonas Emilsson
Jonas Emilsson Lead Architect Hybrid Platforms

Få har nog undgått VMwares otroliga starka fokus kring multi-cloud och tydliga inriktning mot öppna ramverk i form av Kubernetes. Det var därför extra intressant att, under konferensens första dag, höra CEO Pat Gelsinger prata om hur VMware ser på multi-cloudmarknaden och vad den innebär.

Under hösten har produkter som vRealize Automation 8 och VMware Cloud Foundation 3.9 släppts och de driver multi-cloudmarknaden framåt på ett mycket tydligt och framåtlutat sätt. Tillsammans med ny funktionalitet i NSX (som delvis kommer från uppköpet av Carbon Black) så ger det VMware en oslagbar produktsvit för att ge kunder som vill börja konsumera it på ett automatiserat och tjänstebaserat sätt en snabbstart in i det moderna hybrida datacentret
Carbon Black injiceras också i säkerhetsmodellerna för t ex Workspace ONE och vi ser teknologier som tidigare var reserverade för datacentret börja användas ute i slutanvändarledet.


VMware CEO Pat Gelsinger inleder årets VMworld i Barcelona.

En av sakerna som också märks tydligt är att VMware nu långsamt inför SaaS-leveranser i sina produktsviter, bl.a. vRealize Automation, som i version 8 nu kommer i en egen SaaS-version ”vRealize Automation Cloud”.
Fortfarande finns förstås den traditionella vRealize Automation-versionen kvar och funktionaliteten utlovas vara densamma i bägge utgåvorna. Den traditionella on-premisenvarianten av denna mjukvara passar kunder som av legislativa eller praktiska skäl inte vill konsumera tjänster i AWS (där alla VMwares SaaS-tjänster idag placeras).

Satsningen på Kubernetes märks också mycket tydligt när Principal Engineer Joe Beda (tidigare Heptio) kommer upp på scenen under konferensens första dag och pratar om hur man långsamt kommer att förflytta en stor del av vSphere över till en Kubernesbaserad leverans.
Det går ett sus genom publiken när man inser att detta handlar om att byta ut själva grundkomponenterna i ESX, inte bara att addera Kubernetesfunktionalitet till vSphere. Denna fundamentala förändring går under arbetsnamnet Project Pacific och kommer att förändra koden i ESX på ett sätt vi aldrig sett tidigare.


VMworlds stora snackis - Project Pacific!

VMware satsar med detta stort på öppna ramverk och Project Pacific (som lanserats under VMworld USA i slutet av augusti), blir ju själva motorn i denna satsning.
Det innebär till en början att man med mycket god prestanda kommer att kunna köra och hantera containers direkt i hypervisorn men det innebär också att man för övriga produkter, som t ex vRealize Automation, använder Kubernetes för att bygga upp denna mjukvara på ett modulärt och skalbart sätt (i sann Cloud Native-anda).
Det kommer såklart att underlätta såväl uppgraderingar som livscykelhantering, något som i vRealize Automationfallet är mycket efterfrågat och välbehövligt.


VMware Tanzu presenteras på scenen under konferensens första dag!

Hanteringen av denna Kubernetesbaserade infrastruktur byggs också upp nu i ett annat utvecklingsprojekt som VMware kallar för Tanzu.
Kärnan i detta projekt är Tanzu Mission Control som nu kommit så långt som ”Private Beta” vilket innebär att vi inom en överskådlig framtid kommer att få se en färdig kod.
Tanzu, som över tid kommer att få ta över ledarpinnen från VMware PKS vad gäller Kubernetesbaserade livscykelverktyg och ramverk för cloud-nativeutveckling, blir en av VMwares absolut viktigaste hörnstenar i deras nya erbjudande.

Rightsizing- och molnkonsumtionsverktyget ”Cloud Health” fick också en del sändningstid på stora scenen och det ger förutom en mycket detaljerad konsumtionsuppföljning av publika och privata moln också möjlighet att på ett proaktivt sätt kunna förändra både storlek och plats på de servrar och resurser som körs i molnet.
Att skapa en kontroll över konsumtionen i det publika molnet är det övergripande målet och Cloud Health, som kommer från ett uppköp som VMware tidigare gjort, är nu en del av den fulla VMwareportföljen.


Överlag så har denna vecka inneburit en stor mängd ny teknologi, dels genom lanseringar men också genom förtydliganden av tidigare gjorda lanseringar, som t ex Project Pacific.
Dess konturer börjar nu kunna skönjas tydligare, precis som med Tanzu och Tanzu Mission Control som nu även dem börjar bli konkreta.
Att Kubernetes kommer att vara en avgörande del av det ramverk som är grunden i VMwares datacentererbjudande är uppenbart.


Multi-Cloud och Kubernetes - behärska dem och framtiden är ljus!

VMware är just nu på en resa. En resa där en stor mängd ny teknologi kommer in och kompletterar och förbättrar befintliga erbjudanden och skapar nya produkter och möjligheter.

Om någon för ett par år sedan skulle ha föreslagit att VMware skulle komma att basera en stor del av sin produktportfölj på ett öppet ramverk som Kubernetes så hade nog inget trott att det var möjligt.

Det skall bli otroligt spännande att följa denna resa och man kan avslutningsvis konstatera att it-branschen just nu rör sig framåt i en takt som nog få skådat tidigare och kraven på att förändras för att följa och möta denna taktökning är stora, på såväl slutkund som oss partners.

Slutligen så uppmärksammades Ateas arbete med mjukvarudefinierade datacenter tillsammans med VMware och Dell Technologies med priset VMware Solution Provider: VMware Joint Sales Partner of the year! Oerhört glädjande och det visar på att vårt arbete med ett nytt konsumtionssätt i datacentret är ett fokusområde där vi fortsatt skall verka och vara ledande.

Så temat för årets konferens – ”Make your Mark” har aldrig varit mer relevant. Det är nu det gäller!