2020-12-04

Varför säkerställa min information?

Backup javisst! Finns så mycket fakta kring varför jag ska ta backup, hur jag tar backup, vad som kan hända om jag inte tar backup på min data?

Stefan Blom
Stefan Blom Försäljningschef • Software SMB

Just nu tänker jag i ett större perspektiv - vart är jag, vart är jag på väg, vilken väg ska jag ta? Har jag koll på dessa funderingar? Har jag planen klar? Hur långt kan jag gå och sedan vända om och ändra riktning den dag det kan komma att behövas?

Om jag inte sparar min data/story så finns det inget att berätta i framtiden….

Det finns andra saker mer än själva säkerheten i att jag har backup på min data i Microsoft 365. Det kan vara vart backupen i sig lagras. Det kan vara att en dag byter jag lagringsplats. Jag byter tjänst eller rentav licensformen. Nu tror jag inte att licensformen CSP och MS 365 kommer att försvinna, om alls, någonsin. Men min situation kan komma att ändras, antalet anställda, supportbehov och driftsbehov. Planen kan vara kristallklar idag men imorgon drar ett virus in över hela världen och mycket förändras snabbt över något dygn, och när jag tror att det kanske är på gång att lugna ner sig så kommer omgång två och det som händer är att det blir ett stort gigantiskt omtag på att få kontrollen tillbaka.

Det finns ingen historia och då har det inte hänt…

Om detta händer, när detta händer i verksamheten, har jag de verktyg jag behöver för att klara detta på ett någorlunda enkelt och kostnadseffektivt sätt? Har jag koll på de funktioner jag har tillgång till? Frågorna är många, svaren är minst lika många.

Atea tillsammans med Veeam ger mig möjligheten att välja vart jag lagrar min backup, vad jag lagrar i min backup, att jag hittar i min backup, att jag på ett någorlunda enkelt sätt kan ändra vart jag lagrar min backup. Det finns andra alternativ till att göra detta men är det det jag vill och behöver ha?

En av fördelarna är att jag idag kan använda backupen som migreringsverktyg, vad vill jag säkra upp och vart jag sedan vill lagrade dem. Men som sagt, det är endast som backup, fortsatt behöver jag en plan för vart jag vill utifrån vart jag är idag.

Idag finns det så många sätt att säkra att jag är fortsatt agil och rörlig, flyttbar men säker i att mina data är säkra och säkrade. Samtidigt som för många kopior i sig kan bli en säkerhetsbrist. Frågorna är många, svaren är kanske till och med fler.

En viss författare önskade nog en riktig backup på sitt manus i slutet av 2019 när det skulle till förlaget och det visar sig att något gått snett, rejält snett. En månads redigering av manus fick göras om på några få dagar.

Så vad bör man tänka på, alternativen är många, det finns många som är rätt och inget som är fel förutom att inte vara medveten om att man har eller inte har en fungerande backup. Något som har fungerat och fungerar bra är Tre-två-ett. Tre kopior av viktiga filer, en primär och två backuper. Två olika medier som skyddar mot olika faror. En av kopiorna lagrar man externt utanför kontoret eller hemmet.

Jag kan välja vart jag lagrar, hur jag lagrar och hur ofta. Detta skapar agilitet i backupvärlden, idag pratas det om att vara agil & rörlig i sin it-transformation. Med en säker backup är jag agil både framåt och bakåt i tiden. Planen för mina filer utan att byta namn från 1.1 till 1.2 till 2.0 osv. kan vara en backup, samtidigt som man arbetar med filen görs olika versioner som även de backas upp.

Och en sista tanke. Värdet hos mig ligger i min kunskap, min data, och har jag den inte samlad lätt åtkomlig så förlorar jag värde. Information och data idag är det som bygger ett värde i min story om vad jag gjort och gör, finns det ingen story så har det kanske inte hänt… utan bara är en saga om något som kanske kan hända eller kanske har hänt.

The best is yet to come, brukar min mentor Pete säga. Så öka medvetenheten om information och data i it-transformationen. Mycket går att hitta igen men mycket kanske inte går att återskapa via google då det är min story, mina tankar och mina funderingar som går till spillo.

Be loud, be proud, backa din data!

Information till verksamheter upp till 499 anställda


Veeam