2020-10-05

Reflektioner från VMworld 2020 – Fem spännande nyheter!

I förra veckan samlades it-industrin återigen för VMworld 2020. Detta år var dock precis allt annorlunda.

Jonas Emilsson
Jonas Emilsson Lead Architect Hybrid Platforms

Om vi börjar med deltagarantalet så var den tidiga prognosen ungefär tre gånger det normala antalet för VMworld US, dvs. totalt någonstans kring 90 000 – 100 000 deltagare. Det är en imponerande siffra, men VMware gjorde en snillrik förändring i att man öppnade eventet för hela världen – kostnadsfritt.
Fortfarande såldes ”Premium Pass” för de bästa sessionerna, men merparten av innehållet tillgängliggjordes utan kostnad.

Teknologiskt sett så fungerande konferensens plattform mycket väl – alla stödsystem, alla breakoutsessioner och alla keynotes levererades friktionsfritt över webben, även om det kändes otroligt märkligt att delta från vardagsrummet, istället för Barcelona.
VMware, som många andra företag inom it-industrin, gör just nu en väldigt stor sak över hur mycket VMware-baserad teknologi hjälpt digitaliseringen av kundverksamheter och vilken skillnad det blivit i samhället, post COVID-19, som en följd av denna digitalisering.
Vi kan, utan att väga detta budskap ur ett politiskt perspektiv, konstatera att mycket av det som hänt under 2020 har möjliggjorts av ny teknik för fjärranvändning av it-system, vilket är fantastiskt bra.

                VMware's CEO Pat Gelsinger inleder VMworld under första dagens General Session

Om vi tittar på vad som faktiskt kommunicerades under själva konferensen och vad som är de fem absolut viktigaste sakerna att ta med sig, så är det tydligt att man som resten av branschen förstått värdet av verksamhetsnytta.
Fokuset ligger därför stenhårt på att skapa en ny bättre it-upplevelse med hjälp av innovation och tekniska lösningar som bara för några år sedan varit helt omöjliga att realisera.

De fem viktigaste trenderna och nyheterna är:

 1. VMware Tanzu, VMwares teknologiplattform för att leverera öppen källkod baserad på Kubernetes och containrar får en allt mer dominerande position i VMwares totala leverans av produkter och tack vare att man bygger en stor del av vSphere och komponenter från vRealizesviten med hjälp av Kubernetesbaserad teknik så innebär detta ett mycket stort teknologiskifte även på befintliga produkter.

                                              VMware Tanzu's olika versioner ger kunden valfrihet i funktionalitet

  Här går man från traditionellt monolitisk applikationskod till cloud native baserade containerapplikationer som är lättare att underhålla och ger kunden en mer lätthanterlig livscykelhantering av sin VMware-baserade mjukvarustack. Den tydligaste tillämpningen av detta är förstås VMware Cloud Foundation som nu till stor del byggs på Tanzuramverket.

 2. För oss teknologer, som fortfarande minns det VMware från senare delen av 00-talet som ALLTID levererade spännande teknik i absolut framkant så lanserades detta år något riktigt spännande!
  Satsningen har fått namnet Project Monterey och innebär att VMware och NVidia, Intel och Pensando har tagit ett riktigt kvantumhopp framåt i teknik där man använder decentraliserad beräkningskraft för att kunna avlasta en del av exekvering och beräkning av funktioner i vSphere till dedikerad hårdvara. Servertillverkare såsom HPE, Dell Technologies och Lenovo kommer nu att leverera lösningar baserad på ovanstående teknik.
  Rent konkret så kör man en instans av ESXi på ett avancerat nätverkskort med egen CPU och out-of-band management och det ger också möjligheten att hantera fysiska servrar som en del av VCF!  Begreppet ”Smart NICs” introducerades och innebär i lekmannatermer ett hårdvarukort som installeras i servrar för att dels kunna avlasta och fördela beräkningskapacitet från CPU till Smart NIC-kortet. Det innebär också att man, som nämnts ovan, har möjligheten att kunna inkludera baremetal-servrar i VMware Cloud Foundation, där de körs och hanteras med hjälp av Smart NICs.
  Allt det här kanske låter abstrakt, men det är den största teknologilanseringen på många år och teknikern i mig blev väldigt glad över att man äntligen valt en djupt teknologisk lansering som sitt flaggskepp under årets VMworld!
  VMwares egen tekniksuperguru, Kit Colbert hade flera sessioner i ämnet och det är uppenbart att detta är den största förflyttningen VMware gjort på många år.
  Otroligt spännande att se och tack vare ny teknik så skapas nu extremt kraftfulla lösningar som bara för ett par år sedan var omöjliga att realisera.


                                                   Project Monterey och arkitekturen bakom Smart NIC
 3. Azure VMware Solution – AVS. Många av oss satte nog morgonkaffet i vrångstrupen när VMware lanserade ytterligare ett av förflyttningssteg mot teknologiöverskridande lösningar på konferensens första dag. Denna lösning har pratats om ett tag och har funnit i preview under våren 2020. AVS är i sin uppbyggnad relativt lik den befintliga VMware Cloud on AWS som utgör fundamentet i VMwares befintliga publika molnsatsning.
  Under sista två åren så har VMware skapat allianser med i stort sett samtliga av de publika hyperscalerleverantörerna, men det som stuckit ut är integrationen med Microsoft Azure fram tills nu varit ofullständig.  VMware har haft ett samarbete med Microsoft sedan tidigare, men den har byggt på en partnerlevererad modell som skilt sig från det man nu gör med Azure VMware Solution.
  AVS, som från och med förra veckan är allmänt tillgänglig för konsumtion i ett flertal av Azures regioner. Man skapar en lösning där VMwares datacentermjukvara körs i Microsoft Azure, på liknande sätt som samarbetet med Amazon AWS bedrivits så här långt.

 4. Förflyttningen till SaaS. Vi ser nu en tydlig och markant trend att förflytta VMwares vRealizesvit upp till en Software as a Serviceleverans. Senast ut är vRealize Operations som nu levereras som vRealize Operations Cloud. Tidigare har VMware lanserat vRealize Automation Cloud som ger en full SaaS-leverans (i AWS) av vRealize Automation. Den här förflyttningen betyder framförallt två saker:
  1. Prenumerationstjänster är här för att stanna och att bli debiterad på samma sätt som i Apple Store är nu något som VMware anammar fullt ut.
  2. Uppdateringar och förbättringar kommer att snabbas upp och underlättas som en följd av den nya leveransformen.


           Nya VMware vRealize Operations Cloud är ett exempel på VMware's nya SaaS-satsning.

  Att förvänta sig att fler av VMwares mjukvaror tar samma steg är nog en lågoddsare. I prenumerationstjänsterna ligger framtidens intäktsmodell för it-industrin, så detta är bara början.

 5. Gränsen mellan det privata och det publika molnet suddas ut. Med hjälp av teknologier som NSX, HCX och alla de fantastiska integrationsmoduler och mjukvaror som finns mellan det privata datacentret och det publika molnet så är nätverket inte längre en begränsande faktor.
  Det är fantastiskt kul att se hur VMware integrerar sina teknologiska plattformar med allt från AWS till Microsoft Azure och dessutom lyckas få integrationen med respektive leverantörs tjänstekatalog att fungera smidigt.
  Inte minst när man tittar på en mjukvara som VMware Cloud Health som arbetar med att jämföra och kostnadsanalysera olika publika moln och skapa reell kundnytta i form av kostnadsbesparingar i det publika och privata molnet. Här har Atea en helt ny tjänst – Atea Cloud Intelligence Service – som bygger på denna teknologi för att skapa verksamhetsnytta hos våra kunder.
  Framtiden är hybrid och teknologin sätter inte längre begränsningarna!

Summering av VMworld 2020

När vi summerar VMworld 2020 och alla intryck så är det ett som består, mer än alla andra. I stort sett alla stora keynotetalare avslutar sitt VMworldpass med – ”vi längtar tills nästa år när vi kan träffas fysiskt”.

Det finns nog väldigt få av oss som deltagit på VMworld tidigare år som inte skriver under på detta. En digital leverans av en konferens av denna storlek är helt unik. Men VMworlds största kraft är mötet mellan människor. Detta kan aldrig uppstå i en digital värld och därför är det med stor tillförsikt som undertecknad och många tusentals med mig verkligen hoppas att vi återigen kan träffas fysiskt nästa år.
VMworlds stora mervärde är mötet mellan människor och trots årets mycket väl genomförda konferens så är det många av oss som längtar tillbaka till den mänskliga kontakten – där riktig affärsmagi skapas!