2017-11-27

Reflektioner från Smarta Städer mässan i Kista

Vad är det som skiljer en smart stad från en vanlig stad? Det många kommuner avser när de pratar smart stad handlar vanligen om en Trygg stad, Interaktiv stad, Tillgänglig stad eller Hållbar stad. Kärt barn har många namn.

Daniel Ehnhage
Daniel Ehnhage Chef Information Management

Under 2 dagar så har mässan Smarta städer bjudit på bra presentationer, intressanta demos av olika företag samt en stor mängd med klyschor.

Begreppet Smarta städer är brett och tittar man på branscherna som finns medverkande på mässan så blir det ännu bredare. Det finns bolag som jobbar med stadsplanering, miljö och hållbarhetsfrågor, digitalisering, urbanisering och arkitektur. 

Det blir ännu tydligare att en smart stad inte går att beskriva. Allt utgår från vem som är mottagare, dvs. medborgarna, företagen eller de kommunala verksamheterna. Det som sammanfogar nästan alla dialoger handlar om att koppla upp sin verksamhet. Oavsett om man pratar om att bygga fastigheter, koppla upp sina maskiner för att hur mycket de används och var de är, sensorer i betongen för att ha koll på torkningen eller att ritningen är digital så handlar det om att koppla upp. Data från dessa verksamheter kan sedan börja analyseras och skapa en bild av nuläget.

Tema

Konferensen har fyra olika inriktningar på sina pass:, Hållbar och trygg miljö, Medskapande medborgare, Uppkopplad Infrastruktur och Urban Mobilitet. Den uppkopplade infrastrukturen har lockat överlägset flest deltagare.

Ett återkommande tema under dagarna har varit öppna data och hur viktigt det är att Sverige släpper framförallt sin geodata fri. I dag tar Sverige till skillnad från våra grannländer betalt för nyttjande av geodata. I Danmark räknar men med nyttor på ca 3 miljarder kronor genom att ha öppnat upp avgiftsfritt geodata och på vis varit en möjliggörare för innovation.

Många av  talarna lyfte även att vi måste komma ifrån arbetet i silos och stuprör utan istället lyfta data en nivå högre till någon typ av gemensam horisontell plattform. Det är först då vi kan bli smarta på riktigt. Det tillvägagångssättet öppnar upp för bättre möjligheter till samverkan med tredje part och helt nya insikter.

Regeringens satsningar

Budgetpropositionen gällande Digitalisering för 2018 tyder på att det finns en plan för att adressera utmaningarna ovan:

  • Ny myndighet för digitaliseringen av offentlig sektor
  • Nationell digital infrastruktur inrättas
  • Öppna data-satsning genomförs med 20 mnkr per år i 3 år

Våra intryck från mässan är att det pågår massa initiativ men att både kommuner, förvaltningar och företag upplever att det går för långsamt. Det rekommenderade sättet för att bli en smart stad är att börja koppla upp, våga prova och inte vara rädd för att misslyckas.

 

Daniel Ehnhage och Johan Pettersson