2018-05-11

Red Hat Summit - Intelligenta mjukvaror tar kontrollen!

Red Hat har under dessa dagar i San Francisco lyft ett antal exempel på hur man ämnar förflytta marknaden mot ett öppnare kodlandskap. Under konferensens andra dag så framlades ett antal exempel på hur man satsar på unga och deras förmåga att vara innovativa och driva kodutvecklingen framåt med hjälp av satsningar på unga.

Jonas Emilsson
Jonas Emilsson Lead Architect Hybrid Platforms

Man trycker också stenhårt på Red Hat OpenShift och vad den plattformen kan göra för modern kodutveckling samt hur OpenShift integrerar med såväl OpenStack som CloudForms för att skapa det hybrida molnet.

På temat unga talanger så jobbar man också med ett workshopbaserat program kallat Red Hat Co.Lab (https://www.redhat.com/en/open-source-stories/colab ) för att låta unga flickor i mellanstadieålder testa på kodutveckling och bygga sina första kodrader för att hitta glädjen med att skapa och programmera.


Red Hats program för unga talanger - "Co.Lab".

Red Hat jobbar också organiserat med unga entreprenörer och man lyfte under konferensen fram ett antal exempel på unga kvinnor som byggt framgångsrika företag mha kod – bl.a. Jewelbots (som är ett programmerbart armband som vars färger och egenskaper programmeras mha kod) och ett podcastinitiativ kallat Command_Line Heros (sponsrat av Red Hat) som drivs av Saron Yitbarek som också driver podcasten CodeNewbie (https://www.codenewbie.org/).


Saron Yitbarek beskriver sitt arbete med podcasten "Command_Line Heroes"

En stor del av tiden under konferensen spenderas från Red Hats sida åt att lyfta fram positiva exempel på unga människor som valt öppen källkod som sin framtid och även många kundexempel där den öppna källkoden ersatt den traditionellt nedlåsta mjukvaran.

 

Man väljer också att, precis som många andra aktörer i branschen beskriva sina strategier kring AI och Machine Learning. Detta område är fortfarande är i sin linda - men glödhett - och Red Hat och många andra tillverkare inser styrkan och möjligheterna i massiv datainsamling för att kunna bedriva AI och Machine Learning. Man beräknar att år 2025 så är den totala datamängden på Jorden ca 163 ZB, vilket skapar ett enormt underlag för intelligent, självlärande mjukvara utifrån tidigare insamlat data.

 

Det handlar i grunden om att datat är bränslet och AI är själva motorn för självlärande system som kan skapa reell verksamhetsnytta genom att nyttja information som insamlats för att ta nya, intelligenta och automatiserade beslut.

 

Som ett väldigt tydligt exempel på detta så talade Cassie Kozyrkov, Chief Decision Scientist från Google på det temat och hur Google Brain Team utvecklat systemet TensorFlow (https://www.tensorflow.org/ ) och hur de släppte delar av denna kod redan 2017.

Kozyrkov berättade ingående om hur deras ramverk för Machine Learningprogrammering – Cloud Auto ML – hjälper programmerare att koda intelligent mjukvara och hur man nyttjar detta system i en stor del av sin verksamhet för sin egna produkter.


Cassie Kozyrkov - Chief Decision Scientist hos Google pratar om AutoML.

 

Hela den globala ledningen hos Red Hat är otroligt tydliga med att det hybrida molnet och att hitta hybrida tillämpningar för att kunna nyttja ett flertal olika molntjänster för sin kod och sina tillämpningar, är vägen framåt.

Under den sista dagens keynote så lyftes exemplet med multicloud-placering av data från OpenShift fram igen och vi fick se ett tillämpat exempel där användarens information, via en webbapplikation, lastdelas ut på ett fördefinierat antal moln och där datat synkroniseras och är tillgängligt.

Det revolutionerande i detta är att valet av moln och var datat skall placeras således sker automatiskt med hjälp av Red Hats intelligenta lastdelare för molntjänster.

 
Red Hats ingenjörsteam visar upp en hybrid molntillämpning på scenen

När Red Hat pratar om Open Hybrid Cloud så är det just denna obundenhet man menar och eftersträvar och då framförallt i applikations- och kodlagret.

Man ser inte längre IaaS-baserade moln som något som tillför extra mervärde eller en konkurrensfördel utan fokuset ligger på containers och cloud native baserad utveckling och det sätt man gör dessa miljöer hybrida.

 

Summering

För att summera Red Hats budskap från Summit 2018 så handlar allt om kodutveckling och mjukvara och hur man med hjälp av dessa verktyg och ramverk skall skapa ett mer välfungerande samhälle med hjälp av tjänster för hybrida moln, AI och Machine Learning. Man lyfter fram ett antal olika initiativ och samarbeten med tillverkare såsom HPE och Dell EMC och ett tillika stort antal kundreferenser för öppen källkod som förändrat verksamheter och skapat reell kundnytta.

Red Hat har kommit en lång bit på väg från när man enbart levererade paketerad Linux i form av Red Hat Enterprise Linux (även om den fortfarande utgör en av kärnprodukterna) och man visar gång på gång på viljan att vilja förändras och driva mjukvaruutveckling framåt för att vi gemensamt skall få enklare och intelligentare it-system som stöd.

Morgondagens verklighet är att kunna hantera de stora datamängder som produceras med Internet of Things och tolka dem genom intelligenta processer och Artificiell Intelligens (AI) och Machine Learning.