2019-06-30

Det hetaste från Red Hat EMEA Partner Conference, Prag

Red Hat har en mycket stor tillväxt på den svenska marknaden just nu och det återspeglas också i det stora antal satsningar och affärsdrivande initiativ som introduceras löpande. Denna vecka så är Red Hats EMEA-partnerorganisationer samlade i Prag för att få lyssna på deras budskap och strategier kring hur man vill gå till marknaden kommande år.

Jonas Emilsson
Jonas Emilsson Lead Architect Hybrid Platforms

Det är ca 800 förväntansfulla partners och ekosystemparters som samlats i Prag för att få lyssna på Red Hats företagsledning - som under konferensens första dag inleds av Petra Heinrich, VP Products and Partners EMEA tillsammans med Arun Oberoi (Executive VP Global Sales and Services),  Lars Hermann (Senior Director, Technology Partnerships) och energiknippet Margaret Dawson (VP Portfolio Product Marketing).


Margaret Dawson - VP Portfolio Product Marketing, Red Hat talar om digital transformation.

Red Hat har, precis som många andra, identifierat hybrida moln, automation och cloud native-teknologier som det som kommer att driva it-branschen framåt kommande år.
Deras erbjudanden kring dessa teknologier är heller ingen helt ny förekomst, utan något som präglat deras produktportfölj under de senaste åren.


Petra Heinrich, VP Products and Partners EMEA, inleder 2019 års Red Hat EMEA Partner Conference

Produkter som Ansible, OpenShift och även Cloud Forms är heta kandidater bygger den tekniska grunden för Red Hats erbjudande till marknaden.

Självklart har man fortfarande stort fokus på Red Hat Enterprise Linux (RHEL) och middleware (i form av t ex JBoss), men i synnerhet RHEL anses vara så etablerat att det numera hanteras som en av grundstenarna i deras fulla erbjudande till marknaden och inte som något man lyfter fram som en enskild produkt. Istället fokuseras marknadsföring kring automation och cloud native plattformar och det är också där den absolut största marknadstillväxten är idag – den globala marknaden för mjukvarudefinierade datacenter kokar – och Red hat är smarta nog att driva och leda med dessa teknologier först.


Arun Oberoi, Executive VP Global Sales and Services talar om de tre hörnstenarna i Red Hats hybrida strategi.

Det är också med stort intresse från publiken som Margaret Dawson berättar hur verksamheten och affären egentligen är det som driver en organisation - och hur den digitala transformationen inte enbart är en fråga om teknik utan också i allra högsta grad återspeglar en organisations vilja och möjlighet till förändring.
Det finns en gammal hypotes om att vertikalsering av it-verksamheter hindrar förändringstakten och möjligheten till att skapa en hybrid it-plattform och det emfaseras också av Dawson som belyser ett antal exempel där människor och processer är det största hindret för förändring och innovation.

Överlag så känns Red Hat mer relevanta än någonsin. Deras strategi mot en hybrid it-leverans och deras produkter och teknologier som i mångt och mycket leder cloud native plattformarna inom branschen (exempelvis Kubernetesbaserade OpenShift) ger en bra bas att stå på inför framtiden.

Öppet ledarskap är också något som präglar Red Hat och Werner Knoblich (SVP samt General Manager EMEA) kommer under konferensens andra dag upp på scenen för att berätta om hur Red Hats kultur skapar framgång.
Som svensk och anställd i ett bolag med öppen företagskultur så finns många gemensamma beröringspunkter givetvis, men det är ändå superintressant att höra hur Red Hats öppna och inbjudande ledarskap driver förändringstakten och idéskapandet framåt.


Werner Knoblich, SVP samt General Manager EMEA, emfaserar vikten av öppet ledarskap.

Red Hat lyfter ju gärna fram att de ett företag i konstant ekonomisk tillväxt, tack vare sin öppna kultur - och har varit det i många år. Man pekar på öppet ledarskap och en förmåga att använda teknik för att skapa verksamhetsnytta som hörnstenar i denna framgångssaga.
Diana Colley, Principal Talent Architect på Red Hat förstärker också detta budskap i en separat breakoutsession där samarbete och gemenskap lyfts fram som nyckelfaktorer, tillsammans med ett inkluderande och transparent ledarskap.


Diana Colley, Principal Talent Architect, talar om den öppna organisationens grundpelare.

Säga vad man vill om Red Hats företagskultur, men deras öppna ledarskap är otroligt framgångsrikt och något som fler företag, även i Sverige har mycket att lära av!

Avslutningsvis så avrundas konferensen med en högtidlig prisceremoni där Ateas och andra EMEA-partners samarbete med Red uppmärksammas.
Ateas fokuserade samarbete med Red Hat och vår strategiska förflyttning mot cloud native och automation samt självbetjäning är nyckelfaktorer för priset.


Prisceremoni och avslutning på Red Hat EMEA Partner Conference.

Vårt strukturerade och målinriktade arbete tillsammans med Red Hat sista 3 åren har gett frukt och vi har ändå bara börjat vår resa tillsammans!