2017-12-04

HPEs nya lösning förenklar Hybrid it

Under HPE Discover i sluten av november presenterade HPE sin nya samverkanslösning, HPE OneSphere. Lösningen är en multicloudlösning där man snabbt och enkelt integrerar olika publika och privata molntjänster för en tydlig översikt.

Martin Moberg
Martin Moberg Försäljningschef

HPE har länge sagt att man ska vara nummer ett inom Hybrid Cloud.
För att uppnå den visionen har man varit tvungen att täcka upp vissa områden där det tidigare saknats lösningar.

Ett sådant område är hanteringen av mer än ett publikt moln, vilket är naturligt om man eftersträvar valfrihet. De flesta tillverkare har idag dåligt stöd för mer än en lösning.

Målgruppen har också förändrats något då man är tydlig med att

"Hybrid molnleverans är den nya verkligheten, även för de företag som inte ännu har en utpekad molnstrategi"

vilket gör att målgruppen är mer eller mindre alla typer av företag och organisationer.

 

 

OneSphere är i den version som släpps inte en fullfjädrad portal som kommer lösa alla olika typer av problem, men den täcker upp en väldigt viktig del vilken är att få kontroll på ekonomin.

Att på ett enkelt sätt kunna knyta ihop ett projekt eller en individs konsumtion, oavsett om det är en eller flera olika molnlösningar gör att man får bra kontroll på företagets totala kostnader men även nedbrutet.

Man kan ex. sätta ett tak för konsumtion inom ett projekt eller kopplat till en individ.
Även se statistik för en avdelning, grupp, projekt, applikation eller subscriber vilket gör översikten blir enkel och tydlig.

En rollbaserad rättighetsstruktur hjälper till att skapa kontroll och säkerhet i lösningen. 

OneSphere är SaaS och behöver alltså inte installeras, man är igång mer eller mindre direkt.
Det är en molntjänst till vilken man ansluter snabbt och enkelt. Just enkelhet är ett nyckelord då det är lika lätt är det att ansluta publika eller privata molntjänster.

För att få kontroll på sin privata miljö behöver man starta upp en liten virtuell server i sitt eget datacenter, men fördelen med den är att man enbart kommunicerar ut metadata till OneSphere snarare än all information.

Licensmässigt så betalar man för en subscription kopplat till OneSphere och sedan för olika klienter. Exakt kostnad var inte klart vid lanseringen men kommer lanseras inom kort. 

Stödet för alla publika molntjänster var heller inte slutfört och just nu stöds enbart Amazon Web Services och på den privata sidan, VMware och Kubernetes.

Inom kort kommer även Microsoft Azure och Google Cloud adderas likväl som Azure Stack, OpenStack mm.

Givetvis måste det finnas en servicekatalog. Idag är den väldigt enkel och kan bara erbjuda templates för IAS-tjänster, ex. olika mallar för servrar. Den kommer kompletteras med mer avancerade funktioner, men som start räcker det väldigt långt då de flesta företag ännu inte har en servicekatalog för tjänster på det sättet. 

Min personliga åsikt är att den fyller ett tomrum som ingen ännu lagt beslag på.

Publika moln står för frihet, frihet att själv välja den lösning som är bäst lämpad för just min last. Kan man då inte utan extremt mycket arbete skapa den kopplingen för sitt företag eller verksamhet så blir man också väldigt låst till en tillverkare eller tjänsteleverantör.  

OneSphere löser till viss del det problemet och med en kontinuerlig utveckling kommer många fler mer avancerade funktioner inom kort att skapa ett försprång mot andra lösningar.

Ta gärna kontakt med mig eller din lokala Atea-representant för mer information.