2020-01-31

Många tekniska nyheter under Cisco Live 2020

Cisco Live 2020 i Barcelona, många tekniska nyheter presenterades men hur sammanfattar man helheten?

Martin Moberg
Martin Moberg Försäljningschef

En intensiv vecka är över nu när Cisco Live EMEA har avslutats i Barcelona. Cisco har till skillnad från många andra partners event, pressat in aktiviteter och sessioner från måndag morgon till fredag lunch, lång vecka med andra ord. Cisco är ju i grunden ett företag som skapats på sin teknologi och teknik, där man tagit en otrolig marknadsandel just genom ingenjörskonst. De lösningarna utvecklas konstant och det är också därför man behöver så otroligt många tekniska sessioner och presentationer för att lära ut och informera, både hur de fungerar men även vad som förändrats i sina produkter.

Totalt besöktes Cisco Live av ungefär 17 000 personer, som förutom all kunskapsinsamling genom sessioner och möten, genomförde otroliga 3200 tekniska labbar.

Under veckan valde många också att certifiera sig och det genomfördes totalt 1400 tekniska certifieringar, något jag skulle säga är lite unikt.

Vad pratades det om och kom det några nyheter värda namnet?

Wendy Mars som är VP för Cisco EMEAR inledde veckans första keynote och pratade mycket om Trust.
Både i hänseendet att vi blir mer och mer beroende av våra digitala hjälpmedel, vilket skapar ett tydligt mått av att lita på att de finns tillgängliga, och att de fungerar.

Men även att vi förlitar oss mer och mer på den underliggande tekniken utan att egentligen ge den en så stor uppskattning som den faktiskt är värd.
Ni kanske kommer ihåg vattenfalls reklamsnurra för nästan 30 års sedan, där de beskrev det som två hål i väggen.
Vattenfall stod för att allt fungerade i ditt hem, och de två hål i väggen som allt kom från var egentligen så mycket mer, men ändå, bara två hål i väggen. Både väldigt enkelt men samtidigt så viktiga, de var en förutsättning för att allt annat fungerade i hemmet.

Där är vi och har varit ganska länge nu med underliggande infrastrukturen i våra företag, organisationer, hem etc.
Vi kanske inte ser och uppskattar den tillräckligt eftersom vi är så vana att den bara finns där, och den ger och faktiskt skapar möjlighet för allt annat att fungera.

Det jag tror Wendy ville få beskrivet  är just hur vi förlitar oss på den tekniken, och att idag så står Cisco för mycket av det som händer bakom kulisserna. Oavsett om det är när vi surfar på internet, eller när en app kommunicerar med molnet, eller när du streamar en film på din iPad.

Det Cisco vill, är att vara en del i så mycket mer än bara det bakomliggande.

Av den anledningen tog Wendy fram och beskrev AppDynamics som ett bra exempel på hur man kan mäta och beskriva hur en applikation fungerar, hur man på ett tydligt sätt kan se var och när det blir lite långsammare eller inte fungerar som tänkt.
Var det i kommunikationen mellan server och klient eller var det helt enkelt lagringssystemet som var långsamt?

AppDynamics är en produkt som Cisco köpt in och lagt till i deras produktflora för att göra just det. Öka synligheten och se helheten, inte bara den del som är klassisk kommunikation.

För att förstärka det ännu mer lyfte man fram Cisco Intersight som är en annan produkt som även den skapar en visibilitet för hur compute-delarna, alltså bakomliggande servrar och hårdvara fungerar ihop med applikationerna. Den i en kombination med AppDynamics skapar en väldigt bra bild för att skapa och förtydliga hur allt hänger ihop och i slutändan förbättra upplevelserna av de investeringar man gjort i applikationer och system.

Allt tillsammans skapar förtroende, eller som Wendy säger, Trust.

En viktig del i den ekvationen är det som Cisco benämner som Intent Based Networking. Något som Cisco introducerade för några år sedan och är grunden i den nätverk som är säkert, skalbart och effektivt. Det bygger på tekniska lösningar där DNA-Center är en central funktion.

På keynoten beskrev man även hur Ciscos lösningar inom SD-WAN skapar möjlighet att kommunicera över och mellan olika platser, men även mot molnet, det på ett säkert och effektivt sätt. SD-WAN har ju varit högt intressant länge och är en väldigt bra lösning när man vill arbeta mot flera olika moln, det vi dagligen kallar multi-cloud.

Nu är inget av detta riktigt nytt, det har funnits i ett, två år nu.
Det som däremot var nytt var att man nu bygger in sensorer i alla sina produkter.
Allt enheter ska ha en sensor (oklart exakt vad som ska mätas) och med den informationen ska Cisco med hjälp av AI och tekniska lösningar, skapa bättre förutsättningar för att vara proaktiv, kunna se problemen innan de dyker upp och kunna skapa och optimera lösningar för att få ett ännu bättre nätverk.

Här kommer IoT in och även om det heller inte är nytt, så är det ett område som formligen exploderar.
IT i kombination med OT, är något som Cisco med flera ser som en möjliggörare och risk, nu när olika IoT-lösningar mer och mer dyker upp i industrisammanhang.  Där IoT-enheterna hanteras och administreras till viss del av IT och där industrisystemen hanteras och administreras av produktionen. Eftersom Cisco anser sig ledande inom kommunikation och kommunikationssäkerhet vill man så klart även ta hand om det som händer i produktionssystemen, just genom att öppna upp för att få en tydligare öppenhet mellan OT och IT.
Här finns ett antal olika initiativ, men ta gärna en diskussion med Atea eller Cisco kring IoT för att få en djupare förståelse.

Ny Silicon One-plattform

En nyhet som Cisco ser som otrolig viktig och betydelsefull är deras nya Silicon One-plattform.
Lösningen för det framtida internet och som går förbi 10 Tb/sec i kommunikationshastighet med en enda ASIC.
Här presenterade man flera olika produktnyheter som bygger på den teknologin och vilka kommer vara stommen i det som bygger nätverken framöver.

Cisco Collab har varit lite osynliga det sista, men nu på Live lyfter man in och visar flera tunga nyheter. En produkt som jag både såg och testade i utställningen var den nya Webex Pro Panorama. Otrolig detaljrikedom vilket för med sig att med rätt sittning, fick man en otrolig känsla av att de andra satt därframme, bakom skärmglaset. Att det bara vara ett glas mellan oss och de på andra sidan. Ett fantastiskt nyhet med stor potential, och troligen en storsäljare för det moderna mötesrummet framåt.

Annars var såklart snackisen hur man nu realtidsöversätter från spanska till engelska och vice versa. Att individen på andra sidan pratar spanska och Cisco Webex översätter det och skriver ut det i engelska. Detta kommer som en del i resultatet av vad uppköpet av Voicea gav för några månader sen och här har vi nog bara sett fragment av vad som kommer när video, ljud och text slås samman med AI. Det skapar otroliga möjligheter till samarbete och nya sätt att kommunicera.

De nyheterna tillsammans med att man presenterar ett otal integrationer mellan Cisco Webex Teams och Office365, Salesforce m.fl. gör att jag tror man har ett ganska starkt kort framåt i Webex och de runt 300 miljoner människor som använder deras collab-lösningar.
Istället för att låsa in sig öppnar man nu upp och ska kunna integreras mot så mycket mer, vilket jag tycker saknats tidigare.

Customer Experience (CX) 

Till sist så var en hel del information på Live kopplat till en otroligt viktig del som i grunden är det som alla tillverkare och partner jobbar mot. Kundnytta, eller som Cisco kallar det, Customer Experience (förkortat CX)
När alla efterfrågar bättre lösningar, snabbare nätverk, större möjligheter till kommunikation, så måste det till andra saker än bara teknik för att få ut värdet av de lösningar vi investerat i.

CX är den plattform som krävs för att man ska få ett samarbete mellan lösning, teknik, partner och kund.
Det är ett sätt att arbeta med lösningar och projekt i en livscykel, där man hela tiden vet vad man ska göra för att vara relevant när tekniken förändras.

Att man som kund förstår och får en inblick i hur och vad lösningen skapar för nytta, hur man kan bibehålla och utveckla den nyttan och hela tiden vara proaktiv gentemot sin egen organisation men även mot återförsäljare och tillverkare.

Här visade man bl.a. upp den uppdaterade CX Portalen där man kommer få en tydlig och väldigt bra blick över sitt nätverk på ett mer sammanfattande sätt. Hur och vilka licensavtal är aktiva, vilka arbeten pågår i systemen, hur och vad behöver vi fokusera på för att förflytta oss med system x och system y.

Att kunna mäta och få en uppfattning hur väl man uppnår nyttan med sina installerade lösningar är en otroligt viktig del i hur väl de faktiskt används, och hur väl man använder all den teknik som ligger bakom. Just kopplingen teknik - människa är en utmaning och när den bakomliggande tekniken ständigt utvecklas krävs det att man jobbar konstant med förändring och förbättring av användandet för att uppnå lösningens hela potential.

Vill du veta mer om vad vi på Atea gör kring kundnytta eller customer success, kontakt mig eller din kontakt på Atea

Med det avslutar jag den här korta sammanfattningen, och med det, ett citat från Chuck Robbins, CEO för Cisco