2022-03-28

Hybrida moln och mjuka datacenter - från tanke till praktisk verklighet!

Hybrida moln baserade på mjukvarudefinerade datacenter har blivit allt vanligare och drivfaktorerna för att inför en sådan plattform är inte längre att man omsätter stora mängder server och databaser i datacentren. Drivfaktorerna stavas istället kravet på multi-cloud och/eller verksamhetens krav på lättkonsumerade tjänster, må de vara privata eller publika.

Jonas Emilsson
Jonas Emilsson Lead Architect Hybrid Platforms

När mjukvarudefinierade datacenter introducerades på marknaden runt 2012 så utgick många från att omsättningen i datacentret skulle motivera investeringen. Dvs att mängden servrar och resurser som beställdes var så hög att besparingen i manuell arbetskraft översteg kostnaden för införande och förvaltning.

Idag ser vi mjukvarudefinierade datacenter inom alla kundstorlekar och segment och de är lika vanliga inom privat- som publik sektor.

Vad är det som åstadkommit denna förändring?

Framförallt sättet vi konsumerar it-tjänster. Att ha en digitaliserad tjänstekatalog som enkelt nås dygnet runt är numera vardagsmat och lika högaktuellt för kunder som enbart kör sina egna datacenter som de som köper tjänster av externa aktörer som ett komplement till det egna datacentret.

Det som är extra glädjande är att storleken på lösningarna gått från väldigt stora Enterpriseplattformar till småskaliga lösningar som passar alla sorters behov.

Att få en gemensam beställningsportal för it-tjänster är fortfarande drivkraften, men numera kan man välja på allt från cloud nativetjänster, containers och databaser till publika molntjänster, virtuella servrar och applikationer


Vanliga användningsscenarion och krav för hybrida it-plattformar.

Vi ser också en tillväxt bland företag där kravet på ekonomisk uppföljning är stort och där attestflöden för beställningar och tydlig kostnadsvisualisering kan hjälpa till med denna process.

Ett modernt, mjukvarudefinierat datacenter skall kunna hantera moderna applikationer och kunna erbjuda samtliga delar av våra kunders verksamhet ett enkelt sätt att beställa och hantera allt från applikationer till system och molntjänster.

Bakom denna användarvänliga portal ligger dock fortfarande komplex automationskod som man tidigare behövt lägga stor mängd tid på att få rätt för att kunna leverera de tjänster man behöver i sin självbetjäningsportal.

Allt eftersom mjukvarorna för att bygga mjuka datacenter utvecklats så har dock också de stödverktyg som behövs för scriptprogrammering och orkestrering gjort samma resa.
Detta ger en mycket snabbare implementationstakt än tidigare och också en mer lätthanterad förvaltning. Det innebär också att it-avdelningen har, på ett snabbare och enklare sätt, möjlighet att följa verksamhetens krav och behov.


Fyra viktiga frågor att ställa sig inför ett införande av ett mjukvarudefinierat datacenter.

Just det sistnämna – verksamhetens krav och behov – är ofta det som kravställer när lösningar för mjuka datacenter skall realiseras. Man bygger tekniken för verksamhetens konkurrenskraft, inte färdiga och komplexa lösningar som man i efterhand försöker bygga in nytta i.

Försäljningsmässigt så ser vi också (Atea) en stor ökning av lösningar för mjuka datacenter sista åren vilket också ger våra konsulter en mycket god chans att återvinna goda idéer och automationsprogrammering som kan gynna flera kunder med liknande utmaningar.

Så sträck ut handen till er lokala Atea-kontakt och prata hybrida it-plattformar och mjukvarudefinierade datacenter.

Det är vår specialitet och vi stöttar er gärna i er hybrida it-resa!