2021-10-11

Disruption = Utveckling?

Är det en störning vi står inför eller ett paradigmskifte? Under de senaste åren har det pratats mycket om disruption som på rakt översatt till svenska betyder störning. Det kan definitivt vara ett sätt att se på saken.

Urban Järved
Urban Järved Concept Manager

 

En liknelse kan göras med de videouthyrningbutiker som fanns och det Netflix och andra nya strömningstjänster nu gör med videouthyrning. Det var definitivt en störning för den branschen. Netflix såg en möjlighet i tekniken som ledde till ett nytt paradigm, de vågade och de öppnade den nya dörren och tog klivet.  

Vad vill jag säga med detta? 
- Jo, vi lever i en tid där tekniken INTE är det som sätter stopp för vår innovation och våra utvecklingsidéer. Det är faktiskt oftast våra rutiner, vanor och erfarenheter som gör det. Alla vill och behöver digitalisera för att kunna föra utvecklingen framåt. Det gäller politiker, offentliga myndigheter och privat marknad. När beslutsfattarna i sådana sammanhang tänker på digitalisering är det med all säkerhet två saker som upptar tankarna: Det är behoven av att effektivisera verksamheten och konkurrenskraften genom att erbjuda bättre tjänster till medborgare, patienter, elever etc. Det är sunda och viktiga drivkrafter. 
 

Vad krävs för att vi ska fortsätta utveckla vår konkurrenskraft? 

Nya digitala tjänster kan byggas i en handvändning, men det behövs en tanke och ett tydligt mål. Det kräver oftast en strategi, styrmodell och en teknikplattform där det hela kan byggas på ett säkert sätt. Den statliga digitaliseringsutredningen ger viss vägledning, men kommer till korta när det gäller tekniken som ska underbygga digitaliseringen. Här lutar sig många mot publika molnleverantörer. Det är logiskt, där finns kraften, funktionen och plattformen. Men på grund av kostnader, brist på mål och framförallt i den offentliga verksamheten även det juridiska läget, så har det till viss del hamnat grus i det maskineriet.  

När det gäller syftet så skriver regeringskansliet i ett pressmeddelande följande: ”Syftet är att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och samtidigt förbättra arbetsmiljön i välfärden.” 

Digitaliseringsminister Anders Ygeman gör också en jämförelse med jobbet som genomfördes gällande att vi för 100 år sedan hade olika spårvidd på olika järnvägssträckningar i olika delar av vårt land. Läs om det här. 

En mycket träffande jämförelse, digitalisering går ut på att effektivisera. Data, information och tillgång till detta på ett säkert, kontrollerat och användbart sätt är nyckeln. 

Gammalt och nytt 

Hur ska man gå tillväga som beslutsfattare för att få ordning på den tekniska digitaliseringsjärnvägen? Mitt förslag är att fokusera på hur man på bästa sätt behåller flyttbarheten av den minsta beståndsdelen, koden och datat. Det är så vi kan integrera gammalt och nytt, det möjliggör flytt och kontroll av allt detta. Hårdvaran vi investerat i, de kilometer av fiber vi grävt, all peta/zetabyte av data, allt är återanvändbart. Bara vi ser till att den minsta beståndsdelen är flyttbar. 

– Nya tekniklösningar som utpekas som framtida nödvändiga verktyg för våra organisationer, t.ex. AI/ML, IoT, Blockchain, kräver nya teknikplattformar. Hur säkerställer vi dessa nya förutsättningar, samtidigt som de allra flesta organisationer bär på ett arv av teknik. Det innebär att vi måste tänka hybridplattformar och en snabb takt av integration av vårt data/våra system.  

Hybridplattformar – drar man inte bara ut på plågan att migrera?

Kan det vara så att hybridplattformar bara är ett sätt att skjuta problemet framför sig? Att endast migrera applikationer och system exakt som de snurrar och rullar idag, till en molnleverans, är sällan en bra idé. Men det kan vara en nödvändig väg, bro fram till en ny leveransplattform. Men det får inte stanna där, dom kortsiktiga och långsiktiga målen, syftena måste vara klar.  

Alla applikationerna förändras i en allt snabbare takt, nya tekniska landvinningar görs dagligen. Vi, alla organisationer och verksamheter måste säkerställa att vi har förutsättningarna för att dra nytta av dessa.  

Vad är nästa steg? 

Svaret är Cloud native applikationer. Det är applikationer som är byggda för en (relativt sett) ny miljö. Det är mikrotjänster som oftast är förpackade i containrar.  Det är i princip helt kompletta miljöer för att köra applikationer. En stor poäng med containrar är att de i princip kan sättas upp var som helst. I det egna datacentret eller i en publik molnplattform. Det gör att applikationer, data, instruktioner som körs i containrar blir flyttbara. De flesta utvecklarna och systemleverantörerna jobbar i dessa miljöer idag.  

– I dag skrivs nästan alla nya applikationer på detta sätt, mikrotjänster som förpackas i containrar, som är ”återvinningsbara/återanvändbara”.   

På precis samma sätt som containrar behöver anpassade lastbilar och fartyg för att förflyttas och hanteras så behövs motsvarande hantering i våra datacenter, oavsett om de är publik- eller privat molnbaserade. Den populäraste lösningen för denna hantering heter Kubernetes. Från början är Kubernetes utvecklat av Google och är nu Open Source, dvs. fritt nedladdningsbart och fritt att använda. Och om du, som de flesta vill ha support, säkerställa patch/uppdateringar etc. så är en bra idé att investera i detta från början. Det gör nu t.ex. via Red Hat Open Shift, VMware Tanzu, Azure AKS, AWS EKS, SUSE Rancher med flera. Vill man köpa klara managerade plattformar för detta så erbjuder många leverantörer denna tjänst redan idag. 

Precis som i vilken hamn eller av- och pålastningsställen som helst, så gäller det ”bara” att ha koll på vilka laster, vilka mängder, vilka kunder som vi ska serva. Är du förberedd? 

Framtiden är här

Jag hävdar att vi är framme vid ett paradigmskifte, vi är alla öppna för en disruption. Det vill säga, någon av våra konkurrenter får en idé, de inser att tekniken finns, och erbjuder något som är 10 ggr snabbare, snyggare eller bättre. Vi har alla möjlighet att skapa disruption för våra kollegor, dvs. att driva utvecklingen framåt.  Vi behöver det - vi måste det! Vi kan bara se oss omkring och bilda oss en uppfattning om hur vår vardag skulle se ut utan ”it-stöd”. Vi måste fortsätta utvecklas!

Skaffa en trygg partner. Ifrågasätt gamla sanningar och gör en plan.