2018-04-20

Att mötas eller inte mötas

Stay hungry, Stay foolish , med det citatet från Steward Brand inledde Rowan Trollope Cisco Collaboration summit i Phoenix. Citat är nog mest känt från Steve Jobs berömda tal för Stanford studenterna 2005 men Jobs hade plockat upp det av Steward. Tanken bakom citat är att alltid utmana och uppskatta det som är annorlunda, att våga gå i nya banor.

Under 2 dagar samlade Cisco sina största partners i Phoenix för att gå igenom nyheter och strategier inför 2019 men även för att fira våra gemensamma framgångar under de senaste åren. Hela Atea Nordic var representerat med deltagare från Norge och Danmark. Den absolut största nyheten är att Cisco för samman Webex, Spark och Jabber till en gemensam produktserie och det samlade begreppet för den nya serien är just Webex.

Att skapa tillsammans

Att ge alla en möjlighet att samverka och skapa tillsammans är Cisco övergripande mål för deras nya satsningar. Video och enkel delning av information och dokument skall vara tillgängligt för alla och inte enbart för de största företagen. Under de kommande månaderna lanserar Cisco flera nya lösningar för att ge alla chansen att enkelt skapa tillsammans, att arbeta som ett team.Att intuitivt veta hur du skall samarbeta.

Cisco collaboration summit

Webex

Nya Webex kommer i olika varianter som delar gemensam kodbas: Detta gör att alla de olika klienterna fungerar tillsammans och de mest avancerade lösningar fungerar även med de enklare varianterna. Ingen behöver längre installera flera olika klienter utan det räcker med en och den grafiska profilen mellan de klienterna är den samma vilket gör det enkelt att uppgradera till en mera avancerad version.

Webex Calling

Det finns fortfarande många som har behov av en telefonilösning på arbetsplatserna och Cisco fortsätter att investera inom Ip baserad telefoni. Exempel på arbetsplatser är t.ex. inom sjukvården, butiker samt inom helpdeskarbeten.

Webex Meetings

Meetings är basen inom Webex och dom allra flesta av oss har säkerligen medverkat i någon av de 60 miljarder mötesminuter som hålls varje månad. Här kommer flera nyheter med flera videoansluta, idag upptill 75 mötesdeltagare via video och under slutet på 2018 höjs den till 200 videoenheter i samma möte. Cisco driver ett globalt nätverk som är dedikerat för Webex för att säkerställa att möteskvalitén håller Cisco klass.

Webex teams

Teams klienten är det nya namnet för Spark och det är tydligt att det är den som fått vara riktmärke för de övriga. Teams möjliggör allt det som behövs för att kunna skapa virtuella arbetsgrupper och Cisco visade upp flera viktiga integrationer med bl.a. Microsoft, Google och Slack. Precis som vid partner summit betonar Cisco har man är ett samarbetsföretag och man har inte för avsikt att ”tvinga” på någon kund allt. Du skall kunna lita på att Cisco samarbetar med de övriga systemen du använder.

Webex board

Med samling runt allt till Webex byter även Spark Board namn till Webex board. De nyheter som visades av Snorre Kjesbu var fokuserat på AI. Cisco har byggt in en egen assisten i Board som du styr med rösten, starta mötet, inspelning och de andra vanliga mötesrutinerna styr du bara med – Okey Webex. Ansiktsigenkänning med namnlappar på deltagarna visades och jag funderade på om snygghetsfilter alá Instagram kommer att erbjudas som tillägg. Auto mute av störande ljud som tangentknatter och hundskall visades. Tydligen har Cisco testat med mer än 100 hundskall och dessa filtreras bort. Inga hundar skall ha kommit till skada under inspelningarna 😊 Webex AI kommer att koma till samtliga nya mötessystem som Cisco erbjuder. En annan nyhet var trådlös skärmdelning i höghastighet så numera går det även att dela film trådlöst vilket är en efterlängtad funktion.

Webex Share

Det finns mängder med mötesrum idag där det enbart finns en skärm och ingen bra lösning för att dela information. För att lösa detta lanserade Cisco Webex Share som ser ut som Chromecast puck men med inbyggda mötesfunktioner. Denna kommer i slutet på året och det viskades även om en kompletterande ”limpa” med MIC, högtalare och kamera för att komplettera Webex Share.

Webex Share

Integrationen med Microsoft med flera

Att kunna samverka med andra togs upp flera gånger under dagen och demonstrationer med både Apple, Facebook och Microsoft Dynamcis visades. Cisco sätter video och mötesupplevelsen i första rummet och kommer bygga flera integrationer. Redan idag fungerar integrationen med kalender, bokningar närvaro etc. med Microsoft och även Onedrive och Sharepoint hanteras på ett enkelt sätt från Webex teams. Uppenbarligen kan man även jobba i en Ford som var med som samarbetspartner men är själv tveksam till den arbetsmiljön.

Collaboration partners

Summering

Med tonerna av Daft Punk´s klassiker - Harder, Better, Faster, Stronger ringande öronen kan jag konstatera att Cisco har en tydlig plan för att föra samman det virtuella mötet och det fysiska mötet till ett gemensamt möte. Ett möte där alla kan vara med, inte bara individer från ditt egen grupp och skapa mera med hjälp av de olika verktygen som Cisco erbjuder.

Att mötas eller att inte mötas var frågan, svaret är hur du vill mötas.

Fysiskt eller digitalt med samma upplevelse.

Over and out från Hjalmarsson