2018-08-31

Varför multi-cloud driver automation i datacentret

Sista året har ”molnet” tagit fart på riktigt och vi ser nu en bred implementationstakt av diverse olika molntjänster ute hos våra kunder – allt från rena infrastrukturtjänster (IaaS) till plattformstjänster (PaaS) där man köper en funktion i molnet som t ex en databas eller en webtjänst.

Jonas Emilsson
Jonas Emilsson Lead Architect Hybrid Platforms

Aktörer som Microsoft och Amazon (AWS) är ju förstås tongivande i dessa typer av affärer och i synnerhet AWS har verkligen fått fotfäste i Sverige under det gångna året, trots att deras Sverigesatsning bara precis startat.

Det som ur ett datacenterperspektiv är intressant kring detta är såväl att hybrida moln nu alltmer blir verklighet, men också att verktygen för att faktiskt koppla samman det egna datacentret med publika molntjänster nu blir allt mer raffinerade och verkligt användbara.

Automation i det egna datacentret är något som ofta stimuleras av behovet att koppla in externa tjänster – publika moln – där den gemensamma hybrida lösningen ofta presenteras i form av en självbetjäningsportal mot verksamheten.

Det finns några ledande aktörer i detta och speciellt värt att nämna är VMware och Red Hat som tillsammans och var för sig driver den hybrida molnleveransen framåt med hjälp av verktyg som vRealize Automation och Red Hat Cloud Forms. Till sin hjälp så har man orkestreringsverktyg som vRealize Orchestrator och Ansible Engine/Ansible Tower.

Så sent som denna vecka lanserade VMware under VMworld sin nya vRealize Automation 7.5 som lite oväntat kanske nu har stöd för största konkurrenten Red Hats automationsmotor Ansible Tower. Man bygger också ett robust stöd för Microsoft Azure, Google Cloud och förfinar stödet för AWS.


VMware vRealize Automation stödjer det hybrida datacentret fullt ut i nya 7.5.

Vill ni läsa mer om VMwares vRealize Automationlansering så är denna länk en bra källa till information: Lansering vRealize Automation 7.5

På samma sätt erbjuder Red Hat ett brett stöd i just Ansible/Ansible Tower och Cloud Forms för ett antalet aktörer, där Google Cloud och AWS samt Microsoft Azure och ett antal olika cloud-native tjänster från bl.a. Red Hat OpenShift, Github, Splunk med flera bör nämnas.


Red Hats verktyg för automation - Ansible Tower - ger goda integrationsmöjligheter

Tack vare att publika molntjänster nu fått en bredare etablering så börjar vi se riktigt intressanta tillämpningar från tillverkarna där man på ett sömlöst sätt kan integrera det publika molnet med det egna datacentret.

Det är mycket glädjande att se att automation i våra kunders datacenter nu börjar ta fart på riktigt - det bådar för ett intressant år!

För er som kommer på Red Hat Forum i Stockholm nästa tisdag (den 5 september) så kommer vi att prata mer om detta under det Automationsspår som Atea ansvarar för – kanske ses vi där!