Tillbaka till Skola

Försäkringsärende på skoldator

Försäkringsformulär Skoldator

Felanmälan görs via formuläret nedan, ifall datorn som anmäls är försäkrad.

Viktig information till dig som felanmäler iPad eller iPhone. Om du har uppdaterat till iOS7 eller senare kommer du behöva avaktivera funktionen "Hitta min iPad/iPhone". Avaktiveringen behöver göras för att Atea Garantiservice ska kunna byta ut din enhet. Om detta inte är gjort kommer enheten gå i retur till dig utan åtgärd med en hanteringskostnad.

Läs mer på denna PDF för mer information samt info om hur du går tillväga med avaktiveringen

Välj tillverkare

Finns det redan ett pågående ärende på datorn, dvs är den redan inlämnad för reparation?

Skadeanmälan

Viktigt: Tyvärr kan vi ej behandla "kvitto av polisanmälan" i försäkringsanmälningar. Vi ber er därför alltid att bifoga Polisrapport "Underrättelse till Målsägande"

Förvarades datorn i datorväska vid skadans uppkomst?

Startar datorn?

Ange vilka synliga skador som finns på datorn:?

Beskriv så detaljerat det går hur skadan uppkommit (vad som hände och hur)

Vänligen bifoga kopia på polisrapport
  • Ta bort fil

Kontaktinformation

Innehavare av felanmäld dator

Returadress för datorn om annan är kontaktperson på skolan

Härmed intygas att ovan lämnade uppgifter stämmer med verkliga förhållanden samt att ersättning ur annan försäkring ej kommer att erhållas.

Vill du ha en kopia på formuläret till din e-post?

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer