Laddar meny
Västmanlands sjukhus i Sala

Säkrare vård med digitala plattor

På Västmanlands sjukhus i Sala använder vårdpersonalen digitala plattor under patientronderna. Både patientsäkerhet och arbetsflöden förbättras när utförd vård bockas av i vårdappens checklista.

Det råder ett fokuserat lugn på Västmanlands sjukhus i Sala. Överläkaren Jonas Ekström diskuterar dagens uppgifter med kollegorna Isa Reuterwall, Jovan Zibari och Elisabeth Holmgren. De har precis checkat ut sina Ipads. I plattans aktivitetshanterare ser de vilka uppgifter som genomförts och vilka som återstår. Aktiviteterna sorteras efter behörighet, exempelvis ”sjuksköterska, blått vårdteam” vilket ger en god överblick över dagens arbete.

– I plattorna finns journaluppgifter från hela landstinget i Västmanland. Här lägger vi in uppgifter om prover som ska tas, provsvar, förändrade medicindoser och andra frågor som patienten tagit upp, berättar Jonas Ekström.

Aktuell information

Det är dags att träffa patienterna. Samtalen böljar fram och tillbaka och handlar om allmäntillstånd, medicinering, blodvärden och blodtryck. Patient och vårdteam tittar tillsammans på värden och provsvar i Ipaden.

– En stor fördel med plattan är att vi alltid har med oss aktuell information om varje patient, konstaterar Jonas Ekström.

Uppgifter bockas av

Kollegan Elisabeth Holmgren nickar och fortsätter.

– Plattorna ger en ökad säkerhet. Om vi glömt att ta ett blodprov under en rond, ligger det kvar i aktivitetslistan tills dess att uppgiften bockats av. Vi kan se aktiviteter i de olika vårdteamen och lägga in nya uppgifter åt oss själva och andra team. Kommunikationen blir tydlig, säger hon.

Förslag till förbättringar

Jonas Ekström ser stora fördelar med ett digitaliserat arbetssätt. Han har också upptäckt fler möjligheter till förbättringar.

– Jag skulle gärna se en dokumentation där diagnostiserade och behandlande åtgärder samt planering kan knytas till patientens hälsoproblem. Vi har även upptäckt ett behov av att plattan påminner oss när en aktivitet ska utföras eller när provsvar kommit.


Morgonmöte på Västmanlands sjukhus i Sala. Överläkaren Jonas Ekström samtalar med underläkarna Isa Reuterwall och Jovan Zibari.

Västmanlands sjukhus i Sala

Journalsystem i mobila enheter

I pilotprojektet för Landstinget i Västmanland har Atea levererat hårdvara och installerat mjukvara. Vårdappen är en del av journalsystemet Cosmic från Cambio Healthcare Systems. Även digitala pekskärmar med avdelningsöversikter ingår i konceptet. Skärmarna fungerar som digitala whiteboards som visar information om de inskrivna patienterna samt utskrivningstid, rondstatus och sängplats. Atea och Landstinget i Västmanland har tillsammans konfigurerat och hanterat säkerhetslösningar för 20 Ipads som används på sjukhuset i Sala, exempelvis säker nätverksanslutning och automatisk utloggning när plattorna inte används. Ytterligare 40 plattor har levererats till Västmanlands sjukhus i Västerås.

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer