Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Kundcase

Molnflytten ger samerna starkare röst: ”Vi drar nytta av tekniken – och tar stöd av experter”

Korrekt och tillgänglig information är ett grundläggande behov för Svenska Samernas Riksförbund. Genom att flytta delar av sin it till molnet har de stärkt förutsättningarna att bidra till samekulturens och rennäringens fortsatta utveckling.
Svenska Samernas Riksförbund
Umeå

Tillgänglighet till aktuell information.

Samernas kamp för rätten till sin mark, sin kultur, sin sociala status och inte minst för möjligheten att bedriva sin renskötsel har pågått i över hundra år. När Svenska Samernas Riksförbund (SSR) bildades 1950 fick de en viktig roll i att föra urbefolkningens talan gentemot myndigheter, domstolar och andra instanser. Det arbetet utgör fortfarande kärnan i verksamheten.

Eftersom förbundet har tämligen få medarbetare och samtidigt behöver vara ständigt beredd att hjälpa medlemmar, delta som rådgivare i olika situationer och besvara frågor från massmedia, myndigheter och institutioner, är tillgänglighet till aktuell information a och o.

”Av samma skäl som man ofta lägger ut ekonomi lägger vi ut it"”

— Jenny Wik Karlsson, verksamhetschef
Svenska Samernas Riksförbund

Täcker stort geografiskt område

Det var huvudskälet till att förbundet nyligen genomförde en molnflytt av huvuddelen av sin it. Och även om det långt ifrån är något unikt grepp är det alldeles avgörande. Det säger förbundets verksamhetschef Jenny Wik Karlsson.

– Vi representerar samer från Idre upp till Karesuando, vilket bland annat innebär att vi reser mycket. Med all nödvändig information som mötesprotokoll och annan dokumentation i molnet kan alla medarbetare nå den oavsett var de befinner sig, förklarar hon.

Både Jenny Wik-Karlsson och hennes kollega Totte Nordahl uppskattar den ökade tillgängligheten av information.
— Jag arbetar med stöd till våra projekt och med de nya lösningarna når jag allting från min telefon, om jag skulle behöva, kommenterar Totte Nordahl.

Foto: Samuel Pettersson

– Tidigare hade vi en intern serverlösning, men det var ofta problem att ansluta till den vilket gjorde att många medarbetare hade mycket information sparad i sina datorer – ofta uppgifter som inte alltid var aktuella. Nu har alla tillgång till samma information – som alltid är uppdaterad.

”Nu har alla tillgång till samma information – som alltid är uppdaterad"”

— Jenny Wik Karlsson, verksamhetsutvecklare
Svenska Samernas Riksförbund

Nu kan medlemmarna själva söka

SSR:s medlemmar får ofta förfrågningar från olika håll som de behöver bemöta och hantera. För att kunna hjälpa medlemmarna behöver SSR hantera en stor mängd information – och en av utmaningarna för en så liten organisation är att upprätthålla kvaliteten hos den, påpekar Jenny Wik Karlsson.

– Det har också varit svårt att hitta rätt information. Tidigare ägnade kansliet i Umeå mycket tid åt att hjälpa medarbetare med detta. Nu kan var och en söka själv.

”Vi kan inte följa it-utvecklingen på egen hand”

Jenny Wik Karlsson kan inte särskilt mycket om teknik. Det är ytterligare ett skäl till att SSR inte bara flyttade ut sin it i molnet, utan också la ut support och anlitar Atea för kontinuerlig utveckling av tekniken. Ingen organisation av SSR:s storlek kan hålla sig à jour med all ny teknik, menar Jenny Wik Karlsson. Utvecklingen går för fort och är för komplex.

– Av samma skäl som man ofta lägger ut ekonomi lägger vi ut it. Vi kan inte på egen hand hänga med i utvecklingen, men måste kunna dra nytta av den för att vara ett så bra stöd för våra medlemmar som möjligt, säger Jenny Wik Karlsson.

Samernas villkor och liv sedan 100 år

Hon siar ogärna om framtiden, men vet att de kommer att behöva ta rejäla steg mot en ökad digitalisering inom förbundet. Främst handlar det om att digitalisera all dokumentation som finns hos dem, och som beskriver samernas förhållanden, villkor och liv över 100 år tillbaka. Som hos många urfolk finns ingen skriven historia om samerna. Det är mycket ”lösblad, filmklipp och ljudupptagningar”. Nästan omöjligt att söka i och väldigt svårt att få tillgång till, eftersom de står i en bokhylla på kansliet i Umeå.

Svenska Samernas Riksförbund använder två molntjänster från Atea: Molnbaserat nätverk och Arbetsplats som tjänst. Tillsammans med Office 365 ger de ökad mobilitet, förenklad it-drift och en betydligt enklare vardag för medarbetarna. Tobias Renström, systemkonsult på Atea i Umeå, förklarar värdet med tjänsterna.

Läs artikeln

Tuffa beslut om vad som ska digitaliseras

Dessutom innebär det analoga arkivet en hög risk. Jenny Wik-Karlsson beskriver hur hon nästan får ont i magen av att tänka på vad exempelvis en brand på kansliet skulle innebära.

– Vi har inte kommit så långt att vi börjat digitalisera vårt material. Men det viktiga, och det svåra, är inte själva digitaliseringen utan att avgöra vad som ska tillgängliggöras, på vilket sätt och för vilka aktörer.

Drönare håller koll på renarna

Renskötarna använder redan idag digital teknik i viss utsträckning. Det handlar främst om kartapplikationer, där de med hjälp av GPS exempelvis får en bra bild av hur mark används inom ett visst område. Några renskötare har börjat pröva att ta hjälp av drönare för att hålla koll på renarna. Teknik skulle också kunna användas för att hjälpa renskötare bedöma väderförändringar och andra aspekter som påverkar hur renarna rör sig.

Tradition och utveckling sida vid sida

Men det finns en fara med tekniken, varnar Jenny Wik-Karlsson.

– Om vi enbart använder oss av digital teknik riskerar vi att tappa värdefull kunskap som att kunna läsa av naturen och förstå varför en renhjord inte vill vara inom ett visst område under vissa väderförhållanden, exempelvis. Jag tror inte att digital teknik helt kan ersätta sådan kunskap. Därför måste vi bevara den.

Tillbaka till Kundcase
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer