Tillbaka till Kundcase

Så gick SKR från ständig brandsläckning till stabil drift av sina nätverk

Foto: Fredrik Andersson

It-avdelningen på Sveriges kommuner och regioner, SKR, bytte till managerade nätverk för att kunna frigöra tid och kraft till utveckling av verksamheten.
Sveriges kommuner och regioner, SKR
Managed Network

Frigöra tid och kraft till utveckling av verksamheten.

– Idag fungerar nätverken mer som kugghjul i ett väloljat maskineri, säger Urban Karlsson, teamledare på SKR, glad över att slippa bristande insyn i it-systemen.

Att kunna fokusera på verksamhetsutveckling blir allt viktigare i takt med att fler områden och flöden digitaliseras. Så även för SKR.  

Urban Karlsson, teamledare på SKR

Därför togs under 2017 ett beslut om en ny strategi för organisationens it-miljö – en strategi som banar väg för ständig utveckling i en snabbföränderlig tid.  

I stället för en traditionell modell av beställare-leverantör, med tydligt åtskilda roller, sökte SKR en långsiktig partner. I sin upphandling för nätverksdriften betonades vikten av att hitta en aktör som agerar proaktivt och kan leverera ett skalbart och kostnadseffektivt nätverk som kontinuerligt utvecklas. 

– Vi sökte en partner med mycket kompetens som vi kan ha en öppen dialog med, och där man kan sänka garden i diskussionerna. Vi vill kunna ställa många frågor och resonera kring hur vi ska tänka och göra, säger Urban Karlsson, leveransansvarig teamledare på avdelningen för digitalisering på SKR. 

Valet föll på Atea. 

Säker drift frigör tid till verksamheten 

Efter ett års samarbete har SKR:s en nätverksdrift på plats som är trygg, stabil och säker.  

–  Antalet supportärenden har sjunkit drastiskt. Atea har full övervakning av nätverket och åtgärdar så fort problem uppstår. I stället för att släcka bränder kan vi idag ägna dagarna åt utveckling. Det gör inte bara arbetsdagarna roligare, utan ger också mer energi. 

I skrivande stund handlar utvecklingsprojekten exempelvis om att få nya klientplattformar på plats, lägga till nya tekniska komponenter i nätverkssegmenteringen för ännu säkrare hantering av olika informationsklasser, införande av ett trådlöst gästnätverk och byten av hårdvara. 

”Vi har kontroll och allt går snabbare” 

Med driften hos Atea möter SKR managerade nätverk organisationens höga krav på informationsskydd, dataskydd och informationsklasser. En annan fördel är att integrationer av ny hårdvara och nya system i verksamheten underlättas. 

– Det är som kugghjul som hakar i varandra i ett väloljat maskineri. Det finns tydliga checklistor på vad vi behöver göra. Vi har kontroll, och Atea har kompetensen att hjälpa till när det behövs. Allt går mycket snabbare.  

Fyra fördelar med att lägga ut drift, support och utveckling av nätverken 
 1. Du kan släppa det operativa ansvaret.  
  Det spar både tid och energi att ha en leverantör som tar ansvar för drift och övervakning.  
 2. Mer tid för verksamhetsutveckling.
  Tiden som frigörs gör det möjligt att fokusera på det som vi ska ägna oss åt; att utveckla verksamheten med hjälp av it 
 3. Tillgången till rätt kompetens. 
  Rätt kompetens är tillgänglig när du behöver den. Att ombesörja den kompetensen när du själv ansvarar för driften, att hitta rätt personer på marknaden, är inte så enkelt.  
 4. Stärkt säkerhet. 
  Proaktivt säkerhetsarbete hamnar inte längre på efterkälken. Nu kan vi lyfta upp frågorna på bordet; dataskyddsarbete, it-säkerhet och informationssäkerhet. 

Mer om managed network

Ciscos hårdvara är stommen i de nya tverken 

Många delar av nätverket byggs med hårdvara från Cisco: brandväggar, core switchar, access switchar, vlan controllers, trådlösa accesspunkter samt användaridentitets- och åtkomstkontroll. 

– Det har varit viktigt att bygga upp vår nya it-miljö med marknadsledare. Med Ateas expertis inom nätverk känner vi oss trygga. Vi har tydligt märkt deras kompetens på alla nivåer. Inte bara operativt, utan även taktiskt och strategiskt, säger Urban Karlsson, funderar och lägger sedan till:  

– Vår it-avdelning matchar Ateas laguppställning. Våra tekniker pratar med Ateas tekniker och så vidare. Jag uppskattar att de är väldigt lösningsorienterade. De säger sällan nej, utan försöker hitta lösningar. Allt blir väl genomarbetat. 

"Vi hade inte kontroll" 

Tidigare såg vardagen helt annorlunda ut tidigare för it-avdelningen. Återkommande driftproblem gjorde att Urban och hans kolleger hade svårt att lyfta blicken och jobba konstruktivt och långsiktigt. 

– Det var ständiga driftstörningar och incidenter som vi behövde åtgärda. Våra medarbetare kunde inte koppla upp sig, eller nekades tillgång till de delar av nätverket de behövde för att utföra sina arbetsuppgifter.

Mest frustrerande för Urban och hans kolleger var, vid sidan om att behöva släcka bränder i tid och otid, känslan av att inte sitta i förarsätet i sin egen it-miljö.

– Avsaknaden av struktur och insyn gjorde att vi inte hade kontroll. Vi visste inte hur systemet såg ut, vilket gjorde det svårt att ställa krav vid de inköp som behövdes i verksamheten. Likaså vid implementering av nya lösningar. Vi behöver vara säkra på att vi följer lagkraven på informationssäkerhet och dataskydd, beskriver Urban Karlsson.

Affärsmässigt och professionellt 

Han beskriver samarbetet med Atea som: ”affärsmässigt, korrekt och professionellt”. 

– Det har fungerat väldigt bra. Vi har från start haft en rak och öppen dialog där vi bidrar med verksamhetsförståelse och verksamhetsbehov. Det har varit en dynamisk och agil utvecklingsprocess där kompetensen hos båda parter har tagits tillvara och vi har kunnat diskutera med garden nere. På så sätt blir det rätt från börjansäger Urban Karlsson. 

***** 

Text: Kristian Borglund  
Foto: Fredrik Andersson 

SKR anlitar Atea för 

Drift och övervakning av SKR:s befintliga trådlösa och trådbundna nätverk samt brandväggar (NOC). SKR:s befintliga nätverk består bland annat av switchar, accesspunkter och brandväggar från Cisco, och man har även ett supportavtal vad gäller Cisco för reservdelar, onsite support, tillgång till säkerhetspatchar och uppgraderingar.

Mellan sina kontor runt om i landet körs site-to site VPN. För arbete på distans används klient-VPN. 

Atea tillhandahåller drift och övervakning via AMS-standardtjänster NOC och Managed Services på hårdvara som ägs av SKR. 

I uppdraget ingår även installation, utökning och avveckling nätverkshårdvara, Managed Services-kommunikation (Incident, Request, Change, problemlösning via SKR:s SPOC Digitalsupport), proaktivt underhåll, säkerhetspatchar, uppgraderingar, kompetens, nätverksdesign och it-säkerhet, hårdvara, köp av kompletterande nätverkshårdvara, samt samverkan med SDM- och Contract Manager. 

Tillbaka till Kundcase
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer