Tillbaka till Inspiration

Hållbar it skapar värden på många plan

Bergendahls Food ser många fördelar med att satsa på hållbar it. Hårdvara som datorer, skrivare och telefoner lämnas till återanvändning eller återvinning, vilket går hand i hand med företagets hållbarhetsarbete. Samtidigt har medarbetarna alltid tillgång till den senaste tekniken – utan att kostnaderna ökar.
Bergendahls Food
Hässleholm

Jobba mer medvetet med hållbar it.

Bergendahls Food i Hässleholm är en av de större aktörerna inom detaljhandeln, med City Gross som flaggskepp. Koncernen arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor i allt från sortiment till insatser för att minska matsvinn. På senare tid har en hållbar hantering av it-hårdvaranfått ett ökat fokus. 

– Det är en självklarhet att it ska omfattas av vårt hållbarhetsarbete. Vi jobbade visserligen på ett miljömedvetet sätt även tidigare, men inte så uttryckligt och medvetet som nu, säger Johan Hästhov, klientansvarig för it på Bergendahls Food.  

Att vara hållbar kostar mindre   

I sju respektive fem års tid har Bergendahls Food leasat datorer och skrivareKoncernen använder sig av Ateas återtagstjänst Goitloop, vilket innebär att den uppgraderade hårdvaran i så stor utsträckning som möjligt kommer till användning någon annanstans eller lämnas till återvinning. Under 2019 kom även telefonerna in i samma kretslopp. 

Johan Hästhov ser bara fördelar med att hantera it-produkter som ett kretslopp.  

– Det kostar faktiskt mindre för oss än om vi skulle köpa hårdvaranMin känsla är att även våra medarbetare tycker att detta är väldigt bra. Upplägget innebär ju att vi alltid har moderna och nya enheterDessutom lämnar vi mindre avtryck i naturen eftersom vi slösar så lite som möjligt på jordens resurser. 

Så fungerar återtagstjänsten Goitloop! 
  • Beställning sker via Atea eShop. 
  • Atea levererar ett säkerhetsskåp.  
  • Ni lägger in utrustningen som ni vill återta.  
  • Hämtning och transport till Ateas logistikcenter i Växjö.  
  • Atea raderar, värderar och rengör enheterna.  
  • Det som kan få nytt liv säljs vidare. Resten återvinns.  
  • Ni får tillbaka pengar för de återanvända enheterna och klimatbesparingen visas i din klimatrapport.  

Läs mer om Goitloop här

Återvinner även medarbetarnas privata telefoner

För två år sedan gick Bergendahls Food med i 100 %-klubben, ett initiativ från Atea där medlemmarna arbetar mot ett hundraprocentigt it-återtag.  

Annica Hansson Borg, chef för hållbarhet, miljö och kvalitet

Klubben har inneburit en extra sporre för arbetet med hållbar it. Att även telefonerna numera ingår i återtagsarbetet är ett direkt resultat av detta engagemang.  

Bergendahls Food har inte nöjt sig med att samla in verksamhetens uttjänta hårdvara, utan har också erbjudit möjlighet att samla in medarbetarnas privata (och uttjänta) mobiltelefoner. Ett initiativ som kommer att erbjudas även de som jobbar i butikerna. 

Det stärker hållbarhetstänket hos medarbetarna som uppmuntras att bidra aktivt, menar Annica Hansson Borg, chef för hållbarhet, miljö och kvalitet, på Bergendahls Food.   

– Det är relativt enkelt att samla in mobiler och innebär inget större arbete för oss. Kan vi göra stor nytta, ska vi naturligtvis göra det, säger hon. 

Minskad pappersanvändning med digitala kvitton 

Hur hårdvaran används har också betydelse. Alla skrivare är automatiskt inställda på dubbelsidig utskrift i svartvitt. Den som vill ha något annat måste göra en aktiv ändring. 

Det är heller inte oväsentligt vilka skrivare som står var. Om en skrivare används ofta, företrädesvis ute i butikerna, är det tonermässigt mer effektivt med en stor skrivare. På platser där skrivaren används mer sparsamt kan det vara bättre med en mindre variant. 

Alla skrivare på huvudkontoret i Hässleholm har även ett ”follow me-system”. Utskriften görs först då den ansvarige loggar in på skrivaren. Därmed undviks onödiga utskrifter.  

”Det är relativt enkelt att samla in mobiler och innebär inget större arbete för oss. Kan vi göra stor nytta, ska vi naturligtvis göra det.”

— Annica Hansson Borg
chef för hållbarhet, miljö och kvalitet

Bergendahls Food var dessutom tidiga med att erbjuda digitala kvitton i sina livsmedelsbutiker. Alla självscanningskunder får det automatiskt. Det har också minskat pappersanvändningen rejält. 

– Vi kommer att låta kassor och annan butiksutrustning ingå i kretsloppet under de kommande åren, troligen med en butik i taget. Vi ska ändå byta ut vår hårdvara till andra modeller och då blir det en naturlig del i det arbetet. Målet är ju att få in all hårdvara i en hållbar livscykelhantering. 

Två små barn sitter med en platta tillsammans med en vuxen man

Vill du utveckla ditt hållbarhetsarbete inom it?

Hållbar livscykelhantering av it är viktigare än någonsin. Låt hållbarhet genomsyra hela it-produktens livscykel, från produktval till återtag.

Läs mer om hållbar it

– Vi försöker hitta lösningar för att göra skillnad på olika plan. Det gäller bara att göra dem vid rätt tidpunkter och så smidigt som möjligt, så att kunderna upplever det som något positivt och inte som en krånglig förändring, säger Annica Hansson Borg. 

Hållbarhet är it-branschens mest prioriterade fråga

Världen genererar 50 miljoner ton elektroniskt avfall varje år. Omställningen till en cirkulär ekonomi är it-branschens mest prioriterade fråga och den kräver insatser av alla aktörer i kedjan, från tillverkare till användare. Det visar Atea Sustainability Focus, en årlig rapport som bygger på dialog med nordiska it-köpare.

Numera är det också en etablerad uppfattning att samhällsaktörers ansvar för miljö och hållbarhet sträcker sig långt utanför de ramar som lagstiftningen sätter. Det betonas i en aktuell undersökning från Conapto och Radar Ecosystem Specialists, som följer och analyserar de nordiska it-marknaderna. 

Rapporten framhåller att it i stor utsträckning har övergått från att vara en stödfunktion till att bli en naturlig del av många företags affärsmodeller och produktionsmetoder. Utvecklingen är särskilt tydlig inom handeln. Då blir det allt viktigare att utvidga hållbarhetstänket också till it - även på företag som inte har it som kärnverksamhet. Det blir avgörande för företagens varumärken samt förmåga att attrahera kunder och medarbetare, menar rapportförfattarna. 

It tar plats i hållbarhetsrapporten

Fördelarna med ett bredare hållbarhetsarbete är Annica Hansson Borg väl medveten om. Därför ingår it för första gången i Bergendahls Foods hållbarhetsrapport, som visar resultatet av insatserna under verksamhetsåret 2018/19. 

Mätt i koldioxidekvivalenter, en omvandling av samtliga växthusgaser till ett gemensamt mått, bidrog återanvändning och återvinning från it-hanteringen till en reducering på 41 448 respektive 7 380 kg-CO2e. De siffrorna får Bergendahls Food via den klimatrapport som Atea sammanställer efter återtag av it-utrustning via Goitloop.  

Det som återstår att få in i återtagsloopen är kassor och annan butiksutrustning. Det blir en tuffare utmaning än kontorsmiljön. Butikerna måste ju alltid vara tillgängliga för kunderna, betonar Johan Hästhov. 

Text: Johan Bentzel 
Foto: Erika Weiland/Apelöga 

Johan Hästhov, klientansvarig för it på Bergendahls Food: 

Hållbar it, de 4 viktigaste sakerna att börja med   

Se över behovet. Byt inte slentrianmässigt ut it-hårdvaran. Inventera först hur den används. Finns det några enheter som är överflödiga och som kan uteslutas helt? Att minimera användning ger mer effekt för miljön än både återanvändning och återvinning. 

Ta hjälp av experter. Lyssna på dem som redan har gått över till en hållbar livscykelhantering och vet vad det handlar om. Det kan ge många värdefulla tips och råd. 

Börja med det enklaste. Sätt gärna upp stora mål, men ta tag i de enklaste åtgärderna först. Då kommer du snabbt igång och ser tidigt resultat av arbetet. 

Analysera hur hårdvaran används. Går det att göra åtgärder som minskar verksamhetens klimatpåverkan? Det kan exempelvis vara dubbelsidiga och svartvita utskrifter på skrivarna eller andra insatser som minskar pappersanvändningen. 

Tillbaka till Inspiration
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer