Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Kundcase

Återvinning av it – både hållbart och lönsamt för Scania

På Scania går hållbarhet och lönsamhet hand i hand. Därför har återanvändning av it-utrustning blivit både en smart affär och en miljömedveten strategi för lastbilstillverkaren.
Scania
Södertälje

Att ta hand om Scanias uttjänta it-utrustningen på ett hållbart, säkert och effektivt sätt.

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Dess 46 000 medarbetare är spridda över 100 länder men dess kärnvärden, tillverkningsmetoder och arbetssätt är gemensamma för hela företaget. Detta gäller även deras miljöarbete.

- Oavsett om verksamheten ligger i Frankrike, Brasilien, eller i Sverige så är miljöarbetet lika viktigt och alla våra medarbetare arbetar ständigt för en hållbar utveckling. I allt vi gör, såväl internt som externt, strävar vi efter att optimera vårt flöde och resursutnyttjande, samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan. Detta gäller hela vår verksamhet – från leverantörskedjan till vårt produktionssystem, säger Daniel Olsen, Service Responsible Hardware, på Scania.

Uppkoppling, elektrifiering och autonom transportteknik förändrar den traditionella transportindustrin i grunden. Detta innebär att det ständigt ställs nya och högre krav på it-utrustning som används i bilar och på kontor, vilket i sin tur medför att det blir allt viktigare att identifiera och eliminera resursslöseri och miljöpåverkan på uttjänt it-utrustning.

”- Att vi idag återanvänder 95 % av vår it-utrustning är en del av vår hållbarhetsstrategi och vårt arbete med cirkulär ekonomi”

— Daniel Olsen, Service Responsible Hardware, Scania.

- Att vi idag återanvänder 95 % av vår it-utrustning är en del av vår hållbarhetsstrategi och vårt arbete med cirkulär ekonomi, säger Daniel Olsen.

Arbetet med att återanvända it-utrustning på Scania går i flera led. En del av utrustningen rensas från data och går tillbaka till användning i Scania, medan annan utrustning säljs vidare.

- Det är viktigt för oss att ha koll på vem som köper utrustningen så att den hamnar i goda händer och inte på en soptipp någon annanstans i världen, säger Daniel Olsen.

För att se till att den uttjänta it-utrustningen tas om hand på ett säkert och effektivt sätt har Scania under fyra år tagit hjälp av Ateas tjänst Goitloop.

- Den här tjänsten är väldig smidig och funkar väldigt bra och har gjort det hela tiden. Vi gör bara en beställning till Atea som skickar över ett skåp, som vi sedan fyller med den gamla it-utrustningen. Därefter hämtar Atea skåpet och ser till att all data raderas. Vissa datorer återanvänds sedan av oss, medan andra säljs vidare.

Att ha en partner som hanterar återvinningen tycker Daniel Olsen känns väldigt tryggt.

- Vid återanvändning av it är det extremt viktigt att säkerhetskraven efterlevs så att företagsinformation inte förs vidare. Säkerheten måste genomsyra hela kedjan från det att utrustningen lämnar Scania, till det att den återanvänds av någon annan. Det kan vi lita på att den gör när vi använder Atea.

Vad är viktigt att tänka på vid återanvändning av it-utrustning?

- Man bör ta hjälp med en specialist som kan återvinning och som har rätt erfarenheter och kunskaper. Att få hjälp med säkerhetscertifieringar, rätt versioner och rätt verktyg för att radera utrustning och rätt kanaler för att åter distribuera it-utrustningen är av största vikt. Det är ingenting som man bör syssla med helt på egen hand.

Tillbaka till Kundcase
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer