2022-10-27

Jakob och Caroline fick ett oväntat uppdrag av koncernchef Steinar Sønsteby

Tänk dig att du får i uppdrag av koncernchefen Steinar Sønsteby att lösa en av Ateas stora utmaningar inom hållbarhet. Det hände helt oväntat Jakob Ingvarson och Caroline Fritz. De tog sig an uppgiften – och lärde sig massor.

Atea Nordic Alumni

Jakob Ingvarson och Caroline Fritz är båda före detta trainees på Atea och jobbar nu med projektledning. Som de flesta andra tidigare trainees, är de med i företagets alumninätverk för trainees, som i Sverige består av ett 20-tal personer i Sverige som träffas några gånger per år för att utbyta erfarenheter och umgås.

När Jakob drev nätverket i våras fick han gehör för idén att göra något gemensamt, över landsgränserna, som ett led i etablera ett nordiskt alumninätverk.

– Vi tänkte oss en gemensam ”casekväll”, där vi i grupper löser ett case under några timmar som vi sedan kunde presentera för någon. Vi kontaktade en av de ansvariga för graduate-programmet i Norge och det slutade med att hon fick tag på en person högt upp i koncernen, berättar Jakob.

Till deras stora glädje var snart självaste koncernchefen inkopplad.

Uppdraget växte – till några månader

Det här är Caroline

Caroline

Namn: Caroline Fritz

Ålder: 24

Traineetid på Atea: 2020-2021

Vad gör nu: Affärsutvecklingsprojektledare för region Stockholm

Strävar efter karriärmässigt: Att påverka och driva förändring som skapar värde för Atea och att leda bolagets fortsatta utveckling mot nästa generations it. 

– Vårt initiativ blev plötsligt större än vad vi alla trodde. Steinar sa ungefär ”jag har tre utmaningar till er, välj vilken ni vill jobba med. Ni kan presentera framåt sommaren”, berättar Jakob.

Några timmars utmaning hade i ett slag vuxit till några månader. Mycket mer tidskrävande. Men desto mer spännande. 15 alumner kastade sig rakt in, uppdelade i tre grupper.

– Det kändes både roligt, spännande och utmanande att ta sig an uppgiften, säger Caroline.

De fick välja bland tre uppdrag. Tillsammans med två kolleger från Norge, och två från Danmark, fastnade för ett som handlade om att Identifiera och föreslå kanaler och budskap för att stärka den strategiska kommunikation kring Ateas position inom hållbarhet.

– Hållbarhet är viktigt för Atea både idag och i framtiden och något som våra kunder efterfrågar, säger Caroline.

– Och nu fick vi chansen att påverka koncernledningen direkt och bidra till en riktig förändring, säger Jakob.

Så tog de sig an uppdraget

Alla sex i teamet insåg snabbt att de behövde avgränsa sig. De tog hjälp av representanter från hållbarhetsteamet för att få mer klarhet i vilka utmaningarna är inom ramen för uppdraget.

– Det slog oss att vi kan göra ännu mer för att förankra våra hållbarhetserbjudanden om fler i företaget jobbar med frågan. Så vår utgångspunkt blev, ”Hur kan vi bli bra på att utnyttja kraften från drygt 7 000 medarbetare i företaget?”  berättar Jakob.

De genomförde tre gruppintervjuer med säljare, konsulter och affärsutvecklare inom cloud-affären från Sverige, Norge och Danmark. Det gav grunden till en ny arbetsmodell för hur man kan samarbeta mellan rollerna, där alla får större förståelse för hur hållbarhet innebär ett extra värde i tjänster och produkter.

Det här är Jakob

Jakob

Namn: Jakob Ingvarson

Ålder: 28 år

Traineetid på Atea: 2019-2020

Vad gör nu: Konsult inom projektledning. Projektledare inom Information Management.  

Strävar efter karriärmässigt: ” Någon typ av ledarroll för att utveckla ett eget team och Atea framåt.”

– Alla roller ska kunna vara med och driva förändringen.  Om man implementerar modellen kommer hållbarhet att få en större plats på kundernas agenda. Tanken är att det ska skapa merförsäljning, säger Jakob.

Ja, så är tanken. Men vad säger de som fattar besluten?

Så tog de sig an uppdraget

Alumnigruppen fick till slut chansen att presentera sitt förslag i samband med kickoffen utanför Oslo i augusti. En jury bestående av Danmarks vd Kathrine Forsberg, affärsutvecklingschef Leif Anders Aasen och partneransansvarig Ole Engh bedömde de tre olika gruppernas bidrag. Vinnaren skulle få möjligheten att visa upp sitt förslag direkt för koncernchefen.

Hur det gick? Alla vann. Bidragen höll en så hög nivå.

– Juryn tyckte att vårt arbete var nytänkande, utmanande och tydligt. Det var särskilt roligt att höra. Det blev en bekräftelse på att vi lyckats, säger Caroline.

– Ja, vi fick väldigt bra respons. ”Superimponerande” minns jag att någon sa. Vi fick även värdefull feedback med förslag på förbättringar, som vi nu har justerat i modellen. De tyckte att vår modell går helt i linje med företagets vilja att samarbeta mellan länderna, säger Jakob.

Att jobba över landsgränserna ger extra kraft. Det var något som blev tydligt under arbetet med Steinars uppdrag.

– Den nordiska sammansättningen i arbetet innebar att vi fick ta hänsyn till fler perspektiv, infallsvinklar och erfarenheter. Det bidrog till att vi lyckades så väl, och är något som jag tar med mig för framtiden, säger Caroline.

Vad gav uppdraget dem personligen?

På frågan om vad det gett dem personligen att utföra uppdraget, svarar Jakob:

– Att jag kommit närmare kollegerna från Norge och Danmark. Jag känner att jag vill komma och hälsa på i deras kontor och bolla idéer med dem.

Han fortsätter:

– Vi vet för lite om vad som händer i de andra länderna. Det finns ett behov av att lära av varandra. Det märktes tydligt också när vi genomförde intervjuerna med säljarna, konsulterna och affärsutvecklarna. Vi kunde knappt få stopp på dem. Det var kul att se. De hade mycket att säga till varandra när det gällde sina jobb. De har så olika sätt att hantera den här frågan på.

Caroline säger:

– Jag har lärt mig så mycket nytt av detta, och även fått möjlighet att dela med mig av min erfarenhet och kompetens.

Hoppas att deras insatser leder till konkret utveckling av hållbarhetsarbetet

Nu återstår att se vad Steinar säger.

– Vår förhoppning är att koncernen väljer att använda hela eller delar av vårt arbete för att fortsätta utveckla Ateas hållbarhetsarbete, säger Caroline.

Kanske överraskar koncernchefen dem igen med ett nytt oväntat uppdrag.

Vårt traineeprogram

På traineeprogrammet påbörjar du din resa mot att bli en av våra stjärnor inom försäljning, it-arkitektur, projektledning eller systemutveckling. Oavsett inriktning så vill vi att du har drivet och vill vara med och bygga Sverige med it.

Är du intresserad av en traineetjänst hos oss?

Mer om vårt traineeprogram