Examensarbete inom systemutveckling – Projekt PRE-fall

Luleå, Sundsvall, Stockholm, Uppsala, Umeå
2023-12-05

Hela Sverige står och faller med it och digitalisering. Genom att skriva ditt examensarbete med oss på Atea får du chansen att utforska spännande ämnen och vara del av att forma morgondagens lösningar för att lägga grunden för ett smartare och mer innovativt Sverige. Vi bygger Sverige med it. Vill du vara med?

Syfte

I projektet PRE-fall utvecklar vi ett fallförebyggande e-hälsoverktyg. 

E-hälsoverktyget består av en självtestdel där användaren genomför övningar och uppskattar sin fysiska förmåga samt får en fallriskbedömning. Del 2 består av ett individuellt anpassat träningsprogram och råd som syftar till att förbättra användarens fysiska förmågor utifrån resultatet från självtestet. Under våren vidareutvecklas verktyget även med en ytterligare del som ska hjälpa användaren med motivationen för att kunna stödja och effektivisera träningen. 

Bakgrund

En första digital prototyp av del 1 och 2 har tagits fram under vår 2023 men vi har kunnat konstatera att dessa behöver vidareutvecklas utifrån bland annat användartester som pågått under vår och höst 2023 men även utifrån övergripande mål för projektet. 

Arbetets innehåll

Målet är att användare som inte presterar optimalt första gången de utför självtestet ska få möjlighet att följa det individuella träningsprogrammet 4 veckor och därefter följas upp med hjälp av ett urval av testövningarna i självtestet vilket kan variera beroende på vilka testövningar som varit problematiska. Användaren ska därefter få ett eventuellt uppdaterat träningsprogram att följa under ytterligare 4 veckor då ett nytt fullständigt självtest utförs.

Användartesterna har påvisat ett reellt behov av att testet utförs i tre olika svårighetsnivåer där användare som inte klarar en viss nivå inte ska få utföra övningar på nästa nivå innan tillräcklig fysisk förmåga uppnåtts.  

Behov:

  • Införande av användarautenticering (så att användare alltid hamnar rätt i flödet, ny användare, 4 v, 8 v osv)
  • Tillägg av två ytterligare användarflöden för uppföljningstester – ett för 4 v, och ett för 8v vilket är relativt likt det för nya användare
  • Tillägg av ”utkastningssidor” så att användare inte kommer förbi respektive svårighetsnivå innan tillräcklig fysisk förmåga uppnåtts. I detta ingår förändringar i nuvarande testflöde.
  • Tillägg av resultatberäkning i de fall enbart ett urval av testövningarna utförs.

Kvalifikationer

Vi söker dig/er som

  • Är driven och tycker att systemutveckling är ett spännande område.
  • Har förmåga att självständigt strukturera ditt arbete och tycker om att ha kontakt med kunder.
  • Håller på att avsluta högskoleutbildning inom systemutveckling
  • Har mycket goda kunskaper i tal och skrift (svenska)

Övrig Information

  • Teknik/Metod: Webutveckling med javascript och kännedom inom .NET
  • Genomförandeperiod: våren 2024

 

Stolta


Följ oss i sociala medier
LinkedIn Facebook Instagram Twitter YouTube

 

Luleå, Sundsvall, Stockholm, Uppsala, Umeå
2023-12-05