Hoppa till huvudinnehåll

Designa ett system med syfte att minimera fallrisker (Examensarbete)

Valfritt Ateakontor
2022-12-18

Tidpunkt

Vårterminen-2023

Typ av studenter

Två studenter med inriktning Interaktionsdesign

 

Beskrivning   

Examensarbetet utförs inom ramen för det nystartade 4-åriga forskningsprojektet PRE-fall som finansieras av KK-stiftelsen. Projektet syftar bland annat till att skapa digitala system som kan mäta fallrisk och stötta personer att minska sin risk för ett fall. Denna del av projektet sker i samverkan mellan Atea Sverige AB och Mälardalens universitet (MDU). Som examensarbetare kommer ni att samarbeta med forskare i projektet och få inblick i övrig forskning som bedrivs inom Medicin- och hälsoteknik vid Mälardalens universitet. Handledning för examensarbetet kommer ges av Ateas systemutvecklings organisation. Detta innebär att du som examensarbetare inte bara kommer få möjlighet att delta i ett spännande forskningsprojekt, utan även får en inblick näringslivet och Ateas nationella systemutvecklingsavdelning.

Fallskador är en samhällsutmaning då många äldre faller och skadar sig. Fallskador är den vanligaste arbetsplatsolyckan med 11,000 fallskador per år. Av dessa är 8,000 fall som sker när en person transporterar sig till fots på golv inne eller mark ute. Enligt WHO behövs nya mätsystem som kan identifiera tidiga försämringar i fysisk förmåga relaterade till fallrisk och system som kan stötta individer att minska fallrisk. PRE-fall har som syfte att ta fram denna typ av system. 

Uppgiften som examensarbetet syftar till är att utveckla gränssnitt/UI:n för ett system som ska stötta personer att minska sin fallrisk. Examensarbetet innefattar att genom en iterativ användarcentrerad designprocess ta fram lämpliga UI:n för systemet. Den mest lämpliga UI-lösningen implementeras och ett test med den digitala prototypen utförs med presumtiva användare (46-55 år). Utifrån resultaten föreslås förbättringar i den utvecklade prototypen.

Vi letar nu efter två studenter inom Interaktionsdesign eller liknande utbildning att vara med och bidra till detta forskningsprojekt.


Frågor besvaras av Projektledaren och Universitetslektor på Mälardalens Universitet,
Annica Kristoffersson 
annica.kristoffersson@mdu.se

Alternativt Konsultchef på Atea Systemutveckling
Erik Karlsson.
Erik.karlsson@atea.se

 

Ansökan sker via systemet och kan ej tas emot via mail. Bifoga CV. I ansökningsformuläret ser vi gärna att två frågor besvaras och svaren kom att användas i vårt urvalsarbete.
Vi hanterar ansökningar löpande och ex-jobben kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med er ansökan!

Valfritt Ateakontor
2022-12-18
Tillbaka till Karriär