Hoppa till huvudinnehåll

Utveckla ett system för digitalt testande i syfte att minimera fallrisker (Examensarbete)

Valfritt Ateakontor
2022-12-18

Tidpunkt

Vårterminen-2023

Typ av studenter

Två studenter med inriktning Datavetare/Datateknik

 

Beskrivning   

Examensarbetet utförs inom ramen för det nystartade 4-åriga forskningsprojektet PRE-fall som finansieras av KK-stiftelsen. Projektet syftar bland annat till att skapa digitala system som kan mäta fallrisk och stötta personer att minska sin risk för ett fall. Denna del av projektet sker i samverkan mellan Atea Sverige AB och Mälardalens universitet (MDU). Som examensarbetare kommer ni att samarbeta med forskare i projektet och få inblick i övrig forskning som bedrivs inom Medicin- och hälsoteknik vid Mälardalens universitet. Handledning för examensarbetet kommer ges av Ateas systemutvecklingsorganisation. Detta innebär att du som examensarbetare inte bara kommer få möjlighet att delta i ett spännande forskningsprojekt, utan även får en inblick näringslivet och Ateas nationella systemutvecklingsavdelning.

Fallskador är en samhällsutmaning då många äldre faller och skadar sig. Fallskador är den vanligaste arbetsplatsolyckan med 11,000 fallskador per år. Av dessa är 8,000 fall som sker när en person transporterar sig till fots på golv inne eller mark ute. Enligt WHO behövs nya mätsystem som kan identifiera tidiga försämringar i fysisk förmåga relaterade till fallrisk och system som kan stötta individer att minska fallrisk. PRE-fall har som syfte att ta fram denna typ av system. 

Målsättningen är att utveckla en första digital prototyp av ett fallrisktest som tagits fram i analog form i tidigare forskningsprojekt. Den digitala prototypen skall kunna användas av en individ så att individen själv kan utföra testet, förstå resultatet och kunna jämföra sina resultat över tid.

Under hösten 2022 kommer forskarna inom PRE-fall projektet arbeta med att utveckla förslag på användargränssnittet för denna digitala prototyp genom iterativa användarcentrerade designprocesser. Målsättningen är att det vid starten för examensarbetet kommer att finnas ett antal grafiska förslag på gränssnittet och dess innehåll.

I examensarbetet ingår att utifrån förslaget på gränssnitt ta fram en lämplig databasstruktur för insamling av data från flera individer, utveckla en prototyp baserade på förslag från forskarna vid MDU, samt utföra test av den digitala prototypen med presumtiva användare (46-55 år) och utifrån resultaten föreslå förbättringar i den utvecklade prototypen.

Vi letar nu efter två studenter inom Datavetenskap/Datateknik eller liknande utbildning för att vara med och bidra till detta forskningsprojekt.

 

Frågor besvaras av Projektledaren och Universitetslektor på Mälardalens Universitet,
Annica Kristoffersson annica.kristoffersson@mdu.se

Alternativt Konsultchef på Atea Systemutveckling
Erik Karlsson. Erik.karlsson@atea.se

 

Ansökan sker via systemet och kan ej tas emot via mail. Bifoga CV. I ansökningsformuläret ser vi gärna att två frågor besvaras och svaren kom att användas i vårt urvalsarbete.
Vi hanterar ansökningar löpande och ex-jobben kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med er ansökan!

Valfritt Ateakontor
2022-12-18
Tillbaka till Karriär