Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Karriär

Laget är vår främsta drivkraft

Det är våra anställdas insatser som tillsammans skapar det lag som har gjort oss till marknadsledare. Utan dem alla hade det varit omöjligt. Därför är det viktigt för oss att ge tillbaka.

Vi vill se dig utvecklas

Ateas framgångsfaktor är våra medarbetares insatser och kompetenser. För att hålla oss ajour inom vår snabbt utvecklande bransch vill vi stötta våra medarbetares utveckling.

Vi utför årligen en kompetenskartläggning där vi identifierar dina kompetenser och var du befinner dig på din utvecklingsresa. Kartläggningen ligger till grund för att identifiera mål, utvecklingsbehov men den används även för att fastställa marknadsposition vad gäller löner och kompensation.

Atea har dessutom en genomarbetad process för medarbetarsamtal där du som medarbetare och din chef tar fram en plan för det kommande året – vad ska uppnås och hur når vi dit tillsammans. Under årets gång har vi även löpande statusgenomgångar för följa upp och säkerställa att du har rätt förutsättningar för att lyckas.

Vi använder oss av Willis Towers Watson metod för att kartlägga alla medarbetares kompetenser och deltar även i en årlig marknadsundersökning som ger oss tillgång till aktuell jämförelsedata med ett hundratal stora IT Tech företag i Sverige. Därmed vet vi hur marknaden ser ut och vilka insatser vi behöver göra för att vara aktuella.

Atea håller även i många kompetensnätverk och har en intern kompetensstruktur.

 

Vi vill ge dig rätt ersättning

Atea erbjuder marknadsmässig fast lön som revideras årligen. Vi erbjuder alla medarbetare en årsbonus i form av en 13:e månadslön och gemensam vinstdelning som är prestationsbaserad och beräknas på laginsatsen.

På Atea finns inte individuella bonusmodeller då vi ser att alla medarbetare bidrar till Ateas framgång. Vi väljer att fokusera på samarbetet för att uppnå bästa resultat för våra kunder och Atea. Detta ska även löna sig för våra medarbetare, oavsett roll i laget.

För att hjälpa dig med planeringen av det som kommer bli din framtida pension erbjuder vi även pensionsrådgivning. Rådgivningen är individuell och innehåller en prognos av din framtida lön, råder dig om vilka typer av skydd du bör välja för att säkra ditt kapital men även hur du bör placera de pensionspremier vi betalar in till din tjänstepension. Vi vill möjliggöra ditt eget engagemang i hur du planerar för framtiden.

Vi vill att du ska må bra

I vårt arbete för att främja hälsa och friskvård erbjuder vi utöver de hälsoaktiviteter vi anordnar runt om i landet i form av Sverigestafetten och Atea IFF, även 4 000 sek i friskvårdsbidrag årligen som kan nyttjas till många aktiviteter.

Du får även tillgång till rabatterade gymmedlemskap, massage och andra friskvårdsaktiviteter. Atea ersätter årligen fem läkarbesök inom den offentliga vården samt synundersökning och terminalglasögon till medarbetare som har behov. Dessutom erbjuder vi en subventionerad frivillig privat sjukvårdsförsäkring.

 

Vi vill hjälpa dig till ett lägre klimatavtryck

Atea jobbar aktivt med att ha en ledande roll inom hållbarhet och klimatpåverkan.

Inom branschen är vi kända och prisade för de insatser vi gör. För dig som reser mycket i tjänsten har vi en bilpolicy som främjar miljösmart körande. Atea har Europas största högteknologiska bilpark vilket gör oss unika. Men det gynnar även dig eftersom du genom oss har tillgång till miljövänliga bilar till väldigt förmånliga kostnader. 

 

 

 

Vi vill hjälpa dig med balans i livet

För att ta vara på våra medarbetare även utanför arbetstid erbjuder vi bland annat utökad föräldralön och sjuklön. Vi erbjuder även utökade frivilliga försäkringar till en reducerad kostnad för medarbetare som vill ha extra trygghet.

Det handlar om utökad sjukförsäkring, livförsäkring, barnförsäkring och olycksfallsförsäkring. Det finns även ett utbud av bland annat hushållsnära tjänster och reducerade resekostnader vid privata resor för att hjälpa dig med livspusslet.

I den mån det är möjligt tillämpar Atea flexibla arbetstider då vi har inställningen att vi jobbar med frihet under ansvar. För vissa befattningar är det inte alltid möjligt att tillämpa detta till exempel konsult ute hos kund.

 

Vi vill trygga din framtid

Atea har självklart kollektivavtal med en mängd tillhörande försäkringar och bra pensionslösningar.

Vi har bland annat ITP:s försäkringspaket som innefattar tjänstepension, kompletterande ersättning vid långtidssjukskrivning och livförsäkring. ITP tillämpas hos 36 000 företag och har ca 2,4 miljoner anslutna och med dess köpkraft har samtliga placeringsval marknadens lägsta avgifter vilket får ditt kapital att bli större.

 

Tillbaka till Karriär