2021-11-03

Traineeprogrammet – en crash course i entreprenöriellt företagande

Historien bakom bildandet av Atea är präglad av ett högt förvärvstempo vilket har medfört en samverkan mellan flera starka entreprenörer som har samlats under samma tak. Resultatet? Idag är det ett företag som omsätter 40 miljarder totalt i koncernen. Att få ta sina första steg in i arbetslivet som trainee på ett sådant massivt bolag har varit extremt lärorikt.

Jag har alltid varit fascinerad över den kraft som finns inom it och som förvandlar våra liv och världen till det bättre, så det var aldrig någon tvekan om vilken bransch just jag ville arbeta inom. När jag sökte traineeprogrammet på Atea i januari var mina förväntningar högt ställda. Jag ville till ett bolag där värderingar inte bara är något som skrivs in i årsredovisningen för att sedan glömmas bort, utan jag ville till ett bolag där värderingar är avgörande. Om jag hittat rätt? Utan tvekan. På Atea är värderingarna bolagets hjärta och det märks på varenda medarbetare, från VD till konsult till tekniker .

Mitt namn är Hugoh Nykander, jag är 25 år och jag har sedan tidigare studerat industriell ekonomi med en master inom innovation och strategisk affärsutveckling på Luleå Tekniska Universitet. Nu är jag inne på min andra månad på traineeprogrammet och trivs hur bra som helst.

Till att börja med så är traineeprogrammet i sig uppbyggt i 5 moduler innehållandes Ateas olika affärsområden Atea Product Services, Sälj, Konsult, Software och Affärsutveckling. Utöver modulerna kommer vi traineer bli utmanade av case och även få tillfälle att få insikt i VD:ns arbete under specifika veckor. Den modul som jag fick äran att börja på var Atea Product Services vilket kan beskriva som Ateas ryggrad, hårdvaruaffären. Atea är marknadsledande när det kommer till att distribuera hårdvara och har 10 strategiska partners för att kunna försörja sina kunder med högkvalitativa produkter. Det uppdrag jag vill belysa under min tid på Atea Product Services är att man som trainee får tillfälle att leda en upphandling som affärsprojektledare. Det har varit extremt kul att få lära sig mer om hur en upphandling fungerar samt hur man som team skapar de bästa förutsättningarna för att vinna affären. Vid dessa tillfällen tycker jag att Ateas värderingar lyser igenom som starkast, framförallt laget före jaget. Då en upphandling handlar om att kombinera spetskompetens från olika organisationsdelar på Atea för att skapa synergieffekter och således som lag skapa de bästa förutsättningar för lämna in det bästa anbudet.

Ytterligare projekt som jag vill ta chansen att berätta mer om är där vi skapade en klimatavtrycksrapport mot en stor region i Sverige. Personligen har jag inte reflekterat över hur jag köper hårdvara och heller inte dess klimatavtryck, utan jag har slentrianmässigt köpt den senaste modellen för att lägga den äldre i byrålådan. När vi sedan i teamet började räkna på hur stort klimatavtryck som uppstår när man gör detta i större proportioner är resultatet slående. För att illustrera, vid inköp av 5000 laptops av blandad karaktär så kan klimatavtrycket från de laptopparnas livstid likställas med ett utsläpp på 1 miljon koldioxidekvivalenter. Detta utsläpp motsvarar i sin tur en flygresa från Arlanda till Paris tur och retur, varje dag, i 10 år. Helt otroligt. Denna insikt var verkligen en ögonöppnare för mig själv och något som har präglat min tid på Atea Product Services.

Vid sidan om de projekt man får ansvara för som trainee får man även tillfälle att resa på olika event. Ett event som jag fick möjligheten att närvara på var IT-arenan i Malmö. IT-arenan är en mötesplats för verksamheter i Sverige där dåtid, nutid och framtid kring digitalisering och IT diskuteras. Dagen kretsade kring mässan som fungerade som mötesplats där man hade möjlighet att samtala med de största bolagen inom branschen om de senaste trenderna inom it. Utöver det genomfördes ett antal seminarium med inspirerande talare innan dagen avslutades av Robin Teigland som bland annat berättade om vilka möjligheter hon ser när det kommer till att bygga bolag communitybaserat istället för den traditionella hierarkin. Jag tyckte personligen att IT-arenan var suverän då den gav möjligheten till att lyssna på de största beslutsfattarna inom branschen.

Till sist skulle jag vilja framhäva det fantastiska stödsystem som Atea har byggt upp kring oss traineer. Stödsystemet består av en mentor, en fadder och en modulansvarig per modul vilket enligt mig har varit ovärderligt för min första tid som trainee. Med min mentor Sophie Schmidt-Rosenqvist som även är Regionchef i Syd kan jag bolla både högt och lågt. Vi har veckovisa möten där vi ger insikt i varandras vardag, vilket ger upphov till att vi kan lära och utmana varandra. Min fadder Andreas Runér, som också är tidigare trainee, har gett mig stor insikt i hans arbete kring eCommerce och hur vi på Atea hanterar vår eShop, något som för mig har varit mycket intressant. Med Andreas har jag även möjlighet att utbyta erfarenheter från hans traineeperiod och vad han tycker jag absolut inte ska missa.

Min modulansvarig Joel Lindquist har gjort min vistelse under Atea Product Services till en riktigt lärorik och utmanade tid. Han har varit ansvarig för att jag ska lära mig så mycket som möjligt om vad vi gör på APS och vad deras fokus är. Vi har även tid för veckovisa reflektioner och har en transparent dialog om hur min tid som trainee fungerar, något som jag verkligen uppskattar.

Slutligen så skulle jag vilja höja mina traineekollegor Leo, Jennifer och Emelie. Utan de många intressanta diskussionerna och skratten, så hade inte min traineetiden blivit densamma. 

De högt ställda förväntningarna jag hade på ett traineeprogram hos ett av Nordens största it-bolag har infriats med råge och jag vill rikta ett stort tack till alla fantastiska människor inom Atea som har givit mig ett varmt välkomnande.

På återseende!

Hugoh