2016-11-07

Navigera i den digitala dimman, med Gartner som ledljus

Det är inget snack om vad som står högst upp på it-chefernas agenda idag, oavsett varifrån i världen de kommer, digitaliseringen är här.

Stefan Fasth
Stefan Fasth Chef Innovation Management


Den digitala transformeringen liknas vid en bilresa uppför digitaliseringens berg, i tät dimma. Vi vet var vi vill men det är svårt att urskilja vart körbanan tar vägen samtidigt som styrelsen sitter i baksätet och frågar -"Är vi framme snart?" Gartner vill vara dimljusen på bilen framför, som genom sina undersökningar hos 2598 CIO:er, har en tydligare bild av vägen framåt.

Temat för årets symposium är ”Lead 360 - Drive digital to the core.” Det är inte helt lätt att översätta men av de inledande passen är min slutsats att ”Lead 360” innebär att it-chefen tar ett ansvar för tekniken, organisationen och ledarskapet i den digitala transformationen.

”Digital to the core” handlar om att digitalisering inte är enstaka tekniska initiativ utan en förändring av hela organisationens sätt att tänka och agera.

Precis som The Nexus of Forces blev en ledstjärna för Gartners research för några år sedan står nu The Digital Platform i centrum. Vad är då en digital plattform? Enligt Gartner så består den av fem olika domäner; kunder, ekosystem, it-system, saker och intelligens.

  • Kunderna, medborgarna, patienterna eller andra intressenter använder vi för att agera
  • Ekosystem använder vi för att engagera
  • Sakerna (Things) använder vi för att känna
  • It-systemen för att köra
  • Intelligensen för att besluta

Dessa fem domäner är otroligt viktiga för den digitala transformationen.

De fem domänerna kommer dock vara olika viktiga för olika branscher och företag. För bank och finans kommer till exempel ”saker” inte vara högst prioriterat utan ekosystemet och intelligensen. För den tillverkande sektorn har "sakerna" en mycket mer framträdande roll, men det gäller att planera för samtliga. Intelligens är dock viktigast för alla, oavsett bransch.

Ska jag lyfta fram en av dessa domäner, förutom intelligens som känns uppenbart nödvändig, så är det vikten av ekosystem. 79% av de som Gartner kallas Top Performers, d.v.s. de som tagit sig längst upp för det digitala berget, ser ekosystem som en framgångsfaktor där de lägger mycket tid, pengar och energi.

Det kan tekniska sett handla om att utveckla öppna API:er, där andra kan bidra och nyttja informationen. Men det handlar så klart också om att ta in data från sina tillverkare, leverantörer, säljare, återförsäljare, kunder och konsumenter. Allt för att få så mycket information som möjligt för att i sin tur skapa relationer och insikter i olika behov.

Självklart pratades det en hel del om bimodal it, denna modell som låter bra i teorin men som jag upplever att få svenska företag har anammat, eller fått att fungera. Ur ett globalt perspektiv bedömer Gartner att 43% har implementerat ett bimodalt förhållningssätt. Man tryckte på att det handlar inte om två separata organisationer, utan om team eller celler, som har samma vision och mål, men där mode 2 (sprinters) ges större frihet och mandat, med mindre kontroll.

Ledaren i den bimodala organisationen behöver ha gedigen erfarenhet av hantverket, men en nybörjares nyfikenhet och engagemang. Den erfarne ser bara ett fåtal möjligheter medan nybörjaren ser många, är devisen.

På tal om kompetenser så bör mode 2 teamen sättas samman av oliktänkande individer, kognitiv diversitet, som det så vackert heter. Tyvärr medför det en rad utmaningar för ledaren, men för dem som kan hantera det spås en strålande framtid. Förutom att tänka annorlunda är det bra att veta hur människor tänker, känner och gör, ur ett generellt perspektiv. Digitala antropologer kommer vara hett villebråd framöver.

Så kanske är dags att skriva in sig på en universitetskurs i mänskligt beteende. Skulle nog kunna gynna så väl min karriär som mitt familjeliv.