2017-07-11

När blir den smarta staden verklighet?

Atea har under det senaste året undersökt hur vi tillsammans med partners och våra kommuner kan skapa framtidens städer och kommuner. Vi ser att Sverige är på rätt väg, men att det saknas flera komponenter som krävs för att visionen ska förverkligas.

Vad är en smart stad för mig? Det är en kommun som har löst sina medborgares önskemål och vardagsutmaningar i staden/kommunen med hjälp av digitalisering. Att utgå ifrån kundernas behov är alltid rätt väg - sedan kan behovet vara mer eller mindre medvetet hos kunderna.

Stockholms medborgare upplever t.ex. utmaningar med trafik och parkering samtidigt som mindre städer brottas med återvinningsstationer som är fulla eller med en ineffektiv kollektivtrafik. Utmaningarna är helt beroende på stadens utseende. Av den anledningen är det också svårt att anamma lösningar eller koncept från städer som t.ex. Barcelona eller New York.

Stark tilltro

Det finns en stark tro på den smarta staden i Sverige just nu. Det märks inte minst genom mängden Vinnovaprojekt, forskningspublikationer, mässor, seminariedagar och politiska agendor - samtliga på temat. I Sverige har vi medborgare dessutom blivit väldigt digitala genom Waze, Swish, Väderappar, våra smarta hemlösningar och alla andra digitala hjälpmedel som vi nyttjar dagligen. Pressen på kommunens digitaliseringsledare kommer med andra ord från alla håll. Från politiskt håll, från medborgarna och från IT och telecom-branschen.

Samtidigt finns det trots allt väldigt få verkliga succéhistorier. Det finns däremot en uppsjö av testinstallationer, proof of concepts, demomiljöer och sponsrade initiativ. Vad beror detta på?