2014-09-11

Mobilitet kräver en strategi!

Börja från slutet men bygg från början" kan låte kryptiskt men det är precis så man bör agera när man som företag formulerar sin mobilstrategi. EMM, MDM, MCM, DLM och andra förkortningar som aktivt trummas ut i media och olika leverantörskanaler.

Som leverantör av dessa lösningar så är jag väl insatt i förfrågningar och upphandlingar i området och därför skrämmande medveten om hur dessa utformas. Det är nämligen skrämmande uppenbart att förfrågningar i första hand bygger på omedelbara akuta behov snarare än att bygga ett fundament för mobil utveckling av arbetsplatsen.

Tyvärr så misstänker jag att företagen hämmas av det stora utbudet av plattformar, lösningar och möjligheter så istället för att börja resan mot en fungerande mobil arbetsplats så fastnar man i utdragna utvärderingsprocesser, piloter och Proof Of Concept som fokuserar mer på teknik en funktion. Svenska företag måste se sig själva i spegeln och ställa frågan ”har vi rätt fokus i frågan?”. 

När jag skriver ”börja från slutet” så menar jag att det är viktigt att etablera en målbild för den mobila strategin. Enligt IDC så är investeringar inom mobilitet den viktigaste prioriteringen hos nordiska och i synnerhet svenska företag. Den drivande faktorn i investeringar är dessutom att öka produktiviteten hos medarbetarna. Det är därför en absolut nödvändighet för it att ge sig ut i verksamheten och tillsammans med verksamheten se över vilka processer, rutiner och arbetsuppgifter som kan mobiliseras med ökad produktivitet som följd. Med denna kunskap så är det betydligt lättare att sätta en målbild på kort och lång sikt. Denna målbild gör det väsentligt lättare att välja rätt plattform.

När jag skriver ”bygg från grunden” så menar jag att det är nära nog omöjligt att gå på målet direkt. Det krävs invänjning från organisationen, kontroll på nuläget, förändring av beslutsprocesser, ökad kunskap hos it, valmöjligheter hos verksamheten, budgetplanering etc. för att nå transformering av verksamheten. Med den mobila strategin som rättesnöre så kan it följa verksamheten på förändringsresan och löpande tillföra system, support, tjänster och kompetens.

Om it inte tar stafettpinnen så är det stor risk att it-avdelningen, inom ett par år, sitter fast i förvaltning av ett stort antal mobila lösningar, alla inköpta direkt av verksamheten, som saknar sammanhang, struktur och livscykelhantering. Det vore väl roligare att gå ut och inspirera och uppmuntra verksamheten med trygghet i att it har plattformen, både teknisk och kunskapsmässigt, att ge verksamheten det stöd den behöver på den mobila resan?