2017-08-21

It - en slagpåse eller möjliggörare?

Vi har under lång tid haft it som en slagpåse och syndabock för misslyckade projekt och verksamhetsutveckling, i vissa fall har det varit med all rätt då tekniken varit viktigare än värdet och resultatet av arbetet.

Mats Seclacek
Mats Sedlacek Digital strateg/Verksamhetsutvecklare

Min spaning är att merparten av de misslyckade utvecklingsarbetena och projekten härleds till bristande kunskap och förståelse i beslutsrummen. Kunskapen som saknas är hur it påverkar och konsekvenserna av verksamhetsutveckling som drivs med stöd av it. Det finns många tydliga exempel på arbeten som saknat it-kompetensen i beslutsrummet som kan tydliggöra och guida verksamheten innan beslut. Resultatet blir då en bristande ledningsförmåga och verksamhetsutveckling/projekt som inte levererar det värde som förväntas. Tråkigt nog beskrivs dessa fall som it-haveri när det egentligen handlar om ledarskap.

Alla organisationer och verksamheter har ett starkt beroende till it-stödet för att hålla en stabil, kvalitetssäkrad och utvecklad leverans. För att bibehålla detta behöver fler stärka upp sin verksamhetsledning med it-kunskap som både kan stötta i direkta beslut, men också beskriva konsekvenser och scenarier när verksamhetsutvecklingen sker med it-förmågor. Verksamheter som tagit detta steg kommer kunna använda it som en möjliggörare och konkurrensfördel för att öka marginaler och minska slöseri av resurser.

Om man väljer varianten utan it-kompetens i verksamhetsledningen kommer det troligen läggas stora resurser på att utreda varför verksamhetsutvecklingen inte genererar dem värden som förväntas samt skapa en olönsam verksamhet som beskriver it som ett problem.

“Intelligence is the ability to adopt to change” 
Stephen Hawking

It är en avgörande faktor redan idag och kommer vara en ännu större faktor framöver, våga var intelligent och anpassa förmågorna i ledningen så ni har kunskap och förståelse för hur it kan möjliggöra en starkare och lönsammare verksamhet. 

Du som väljer it som möjliggörare och behöver stöd för att komma igång, kontakta mig för att få igång er förändringsresa.