2016-12-21

Så funkar Continual Service Improvement

Rutiner, processer och arbetssätt blir snabbt gamla. Det kan bland annat bero på att personer byts ut eller att infrastrukturer uppgraderas.

Vi på Atea arbetar enligt en metod inom ITIL* som kallas Continual Service Improvement. Metoden innebär en viss rutin för hur vi samlar in förslag, hur vi godkänner vad som vi går vidare med och hur vi följer upp resultatet av förändringen.

I mitt arbete som Quality Assurance Manager jobbar jag med att utforma olika rutiner och processer. Det sker ibland övergripande som i en change-process och ibland detaljerat som när det gäller rutiner om hur något ska beställas till att det blir installerat och dokumenterat.

Vad har du för utmaningar på ditt företag? Är det tekniska eller mer strukturella åtgärder som kan behöva undersökas, förändras och utvecklas?

Vad det än är så kan du behöva hjälp att strukturera hur du samlar förslag och kan följa upp vad som händer med de åtgärder som ni har beslutat om att gå vidare med.

Vi på Atea arbetar enligt en metod inom ITIL* som kallas Continual Service Improvement. Metoden innebär en viss rutin för hur vi samlar in förslag, hur vi godkänner vad som vi går vidare med och hur vi följer upp resultatet av förändringen.

CSI är både ett administrativt verktyg och en arbetsmetod eller inställning i hur vi tar tag i olika utmaningar.

Istället för att bara prata om problemen i korridoren eller på kaffepausen så uppmanar vi varandra att ständigt konkretisera genom ett CSI-initiativ som registreras och tilldelas en ägare. Om ägaren accepterar förslaget på åtgärd så tillsätts de resurser som behövs för att driva förslaget till dess mål.

Det handla både om mindre förändringar men även större rutiner eller teknikskiften. Men oavsett behöver initiativet vara konkret, tydligt och möjligt att lösa.

Så hur lång tid tar det då att lösa ett definierat och accepterat CSI? Svaret är ungefär detsamma som på frågan Hur långt är ett snöre? Allting beror på det enskilda initiativet. Vissa områden tar år att lösa medan andra några timmar.

Vi hjälper gärna till att etablera och implementera CSI i din organisation. Tveka inta att kontakta mig andreas.svahn@atea.se om du vill veta mer.

*ITIL, är en förkortning som står för följande: Information Technology Infrastructure Library.

ITIL är ett ramverk som beskriver processer, rutiner, uppgifter, checklistor som inte är specifikt organisatoriska men kan implementeras i en organisation för att integreras med organisationens strategi, leveransvärde och bibehållande av kompetens. ITIL kan även nyttjas för att mäta förbättringar, såsom via Continual Service Improvement (som är en process inom ITIL).