2016-08-19

Trippeldos säkerhet i fokus

Hela Atea Sverige lägger fokus på området säkerhet under hösten 2016, vilket ger stora möjligheter till lärdom och diskussion.

Gustav Rydmark Tekniskt säljstöd Säkerhet

Under augusti-aeptember kommer besökare på 21 orter i Sverige att få tillfälle att lyssna till talare och utbyta tankar och idéer kring tre ämnen inom säkerhet som tar upp mycket plats inom IT idag: Framtida EU-lagstiftning, att arbeta med säkerhet kontinuerligt och vikten av att utbilda sina kollegor och anställda.

Lagstiftning och informationssäkerhet

Integritet, identitet och alla de sätt som dessa kan missbrukar eller stjälas är numera något som allt fler privatpersoner och inte minst företag tänker på till vardags här i Europa. Som en konsekvens av detta kommer snart nya lagar bättre lämpade för att tackla de orosmoment som finns. EU:s dataskyddsreform (General Data Protection Regulation, GDPR) påverkar alla företag som hanterar personuppgifter – vilket är nästan alla. Hur påverkas vi konkret? Vad har gjorts under det året vi känt till den? Vad är kvar och hur kommer vi i mål?

Kontinuerlig säkerhet och rutiner som ger insyn

Dagens angrepp har skakat om Sveriges företag och hur de ser på säkerhet. Ransomware och moderna attacker fortsätter att vara frekventa, trots gjorda investeringar. IT-avdelningar har mindre tid att lösa problemen men behöver samtidigt veta vad som händer för att prioritera sina dagar. Hur kan tjänster och teknik hjälpa till med det?

Att utbilda och upprätthålla en säkerhetsmedveten arbetskraft

Mycket av det som idag belastar våra företag går att avvärja redan i ett tidigt skede. ”Klicka inte här”, ”Använd detta, inte detta”, ”Se upp när du..”. Alla kan inte hålla sig ajour med säkerhetsbranchen men behöver ändå hjälp att förstå hur deras dagliga arbete och handlingar både kan hjälpa eller stjälpa deras organisation. Att hålla utbildningar ses som stökigt, stort och svårt att schemalägga. Måste det vara så?

Atea kommer att lägga dessa frågor på bordet, bidra med vår kunskap och bjuda upp till diskussion. Vad funderar du på?

Håll span på atea.se för att se vilket tillfälle som är nära dig – jag rekommenderar det starkt!