2016-02-08

Nytt ramverk för datalagring

I sista stund är förhandlare från EU och USA överens om det fallna Safe Harbor-avtalets ersättare Privacy Shield.

Gustav Rydmark Tekniskt säljstöd Säkerhet

Tisdag 2 februari, två dagar efter det utlovade datumet 31 januari, kom pressmeddelandet att EU-kommissionen och USA har utarbetat det ramverk som tillåter företag att lagra data om europeiska medborgare i USA igen. Det nya ramverket är ämnat att åtgärda de problem som gjorde att dess föregångare Safe-Harbor ogiltigförklarades av EU-domstolen i oktober förra året. Främst av dessa problem att amerikanska myndigheter hade allt för stor frihet att söka i denna europeiska datamängd.

Privacy Shield har tre stora punkter:

  • Rigorösa krav på företag som lagrar europeisk data i USA, bland annat årliga kontroller.
  • Skyddsåtgärder och tydliga krav på om och när amerikanska myndigheter får läsa europeisk data. Årliga uppföljningar av dessa kommer att göras.
  • Möjlighet för europeiska medborgare att via europeiska dataskyddsorganisationer få klagomål hörda av amerikanska myndigheter.

Överenskommelsen skall nu granskas av en rad europeiska dataskyddsmyndigheter och godkännas av de 28 medlemsländerna men kritiken har varit skarp redan från dag ett – bland annat att ramverket inte innebär något faktiskt skydd utan bara en ansvarsskyldighet. Risken finns att överenskommelsen, likt sin föregångare inte antas av domstol och då står vi inför en oviss framtid återigen.

Läs EU-kommissionens uttalande här.

Läs mer om Privacy Shield här.