2015-12-16

EU överens om dataskyddsreform

15 december kom så beskedet att EU kommissionen, parlamentet och rådet kommit överens i förhandlingarna om den kommande dataskyddsreformen. Atea finns här för att vägleda under förändringen.

Gustav Rydmark Tekniskt säljstöd Säkerhet

Reformen är ett viktigt steg mot att få en likvärdig hantering av känslig persondata inom EU, samtidigt innebär det skarpare krav på de aktörer som använder personuppgifter, bland annat ett större ansvar och en skyldighet att anmäla dataförluster på rimlig tid. Atea har kompetens inom både den informationssäkerhet och teknik som kommer att krävas framöver.

Reformen kommer att bestå av två delar:

 • Den generella dataskyddsregleringen (GDPR), utformad för att ge invånare större kontroll över sina personuppgifter. Viktiga ledord är modernisering, tydliggörande och förenkling med bland annat:
  • Enklare access till din personliga data.
  • Rätt att flytta din personliga data.
  • Rätt att få din personliga data borttagen.
  • Rätt att få veta när din personliga data blir stulen eller läcks.
 • Dataskyddsdirektivet (DPD), utformad för polis- och rättsväsende för att underlätta brotts-
  bekämpning och värna om invånarens personuppgifter under polisära/rättsliga utredningar.
  Viktiga punkter här är:
  • Enklare samarbete mellan EUs brottsbekämpande organisationer.
  • Större skydd för invånares data inom EUs gränser.

Utöver detta har lagen en rad effekter för företag, exempelvis en lättare hantering för mindre aktörer.

Den formella texten antas i början av 2016, därefter skall några punkter anpassas för Sverige. 

Det har varit ett otroligt tryck på att denna reform skall färdigställas innan årsskiftet och det visar sig att den så kallade trialogen mellan de olika deltagarna inom EU har lyckats. Enligt tidigare överenskommelse kommer den att appliceras två år efter den färdigställts, alltså i början på 2018. Atea har och fortsätter att hålla konstant insyn i utvecklingen.

Läs EU-kommissionens pressrelease här eller hör av dig till Atea Säkerhet eller din lokala Ateakontakt.