2016-05-23

Det nya personuppgiftsombudet

Idag vill jag fokusera på den nygamla roll som kommer att få ett stort ansvar hos din organisation – personuppgiftsombudet.

Gustav Rydmark Tekniskt säljstöd Säkerhet

I höstas började vi förbereda och upplysa våra kunder om den kommande dataskyddsreformen. Nu när våren börjar övergå till sommar är det hela betydligt konkretare. Datainspektionen har ordentligt steppat upp med material och hänvisningar för den anställd som kommer att agera kontaktyta mellan dem och din organisation.

Personuppgiftsombudet benämns Data Protection Officer (DPO) i den engelska texten och som dataskyddsombudet i den svenska. Denna person är ansvarig för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt i organisationen och sköter de interaktioner mot Datainspektionen som dagens personuppgiftslag (PUL) kräver. Detta kommer att gälla även för den nya lagen, bland annat anmälningar vid incidenter eller när individ vill utreda varför organisationen vill spara vissa uppgifter om denne.

Här nedan har jag sammanställt några av de punkter som Datainspektionen och Europaparlamentet publicerat åt dig som kommer att bära denna mantel framöver.

Tycker man det är mycket att  ta in har personuppgiftsombudet otroligt mycket hjälp att få av Ateas informationssäkerhetsexperter! Vi arbetar dagligen med färdiga nulägesanalyser för att kartlägga exakt vad som behövs göras, hur långt organisationen redan kommit och hur det bör se ut inför åren framöver.