2016-04-25

Vikten av rätt effektmål

Vad är det som gör att vissa projekt är mer lyckade än andra?  Svaret på den frågan kan nog hämta ut nästa års Nobelpris. Men en av de viktigaste detaljerna i ett projekt är effektmålet.

Googlar man på effektmål så får man följande träff från Wikipedia.

Effektmål är den effekt som förväntas komma ut ur ett projekt eller arbete. 
Effektmål kan syfta på lönsamhet, ökad försäljning eller bättre kvalitet till skillnad från ett projektmål som syftar på hur denna produkt eller service skall tas fram inom projektgruppen. 

Vem ansvarar för att beskriva effektmålet?

Beställaren till ett projekt bör vara den som beskriver effektmålet i projektdirektivet (det styrande dokumentet till dess att projektplanen är godkänd) 

Effektmålet bidrar till projektplanens projektmål och projektidé.

Ju tydligare effektmål desto lättare att beskriva projektmålet.

Effektmålets syfte och mål

Effektmålet är ofta mycket likt det vi i dagligt tal kallar syfte:

  1. Varför ska projektet startas?
  2. Vilken utveckling/förändring/ändamål ska projektet stödja eller stimulera? 

Vad är det då för skillnad på effektmål och projektmål/idé?

Effektmål - Vilken effekt/nytta ska vi se vid mätning en tid efter projektets slut.

Projektmål - Vilket slutresultat skaprojektet uppvisa? 

Att tänka på 

Effektmålet bör

  1. Vara mätbart i tid, kostnad/övrig kostnad, användarvänlighet.
  2. Vägleda och motivera arbetet i projektet
  3. Vara uppfyllda vid ett avslutat projekt
  4. Vara förankrat och kommunicerat till hela projektgruppen 

Som beställare kan du alltid vända dig till en av dina projektledare i din närhet för att få hjälp att säkerställa att effektmålet blir tydligt och mätbart.

 

Lycka till!