2016-04-05

Har du koll på dina it-tjänster?

I dag går digitaliseringen av verksamheter i rasande takt och it-organisationen måste ta ett verksamhetsperspektiv när det gäller it och dess värde. I samma grad vi ökar värdet av it i verksamheten ökar också kraven på tillgänglighet och säkerhet.

Magnus Jönsson CAE, IT Management

Det är då inte svårt att se värdet och möjligheterna med molntjänster och outsourcing av väl valda delar av sin it-miljö. För många organisationer är nyttjande av molntjänster för it-infrastruktur vardag medan andra är på väg in.

Att inte längre ha direkt kontroll på den tekniska it-miljön eller personalen som sköter den ställer nya krav på vår förmåga att samordna och få de olika aktörerna att fungera ihop så bra som möjligt. Vi måste också ha koll på vilka krav vi behöver ställa på våra molntjänster vad gäller tillgänglighet, säkerhet, men också på de operativa processerna (beställningar, incidenter, rapportering och så vidare).

Ett inofficiellt ramverk, Service Integration and Management (SIAM), börjar synas på forum som tar upp just utmaningarna runt multisourcing. Naturligtvis har ramverket ITIL (IT Infrastructure Library) stor bäring i detta sammanhang, då man måste ha tydlighet i vilka it-tjänster man levererar till sin verksamhet, gemensamma processer osv.

Men jag tänkte hoppa direkt på ett väldigt konkret tips, som funkar även om man inte kommit så långt i att anamma praxis från ITIL.

Skapa en komponent-karta
För varje verksamhetsnära it-tjänst, skapa en karta som tydliggör alla nyckelkomponenter, hur de relaterar med varandra och vilken part som ansvarar för respektive del. Säkerställ att varje part har tillgång till informationen.

Naturligtvis finns avancerade verktyg som skapar ännu mer nytta, men även i sin enklaste form, till exempel visio-ritningar över kritiska verksamhetssystem (se bild nedan), överstiger nyttan insatsen.

undefined

 Exempel på praktisk nytta:

  Informationssäkerhet  
Var går systemets informationsflöde, vilken information hanteras i externa molntjänster?
  Support
Finns någon kritisk komponent utan ansvarig part?
  Incidenthantering
Direkt nytta för din servicedesk att ställa bra frågor och sedan fördela vidare till rätt ansvarig part? Vid kritiska incidenter kan man skapa effektivare felsökning genom att sätta ihop rätt parter, istället för ”det är inget fel på vår del”
  Ändringshantering
Före ändringar får man en bild på vilka andra komponenter eller system som har beroende, hur kritiska dessa är för verksamheten och vem som har ansvar för dessa.

Om du inte redan har koll vågar jag nästan lova att bara arbetet med att kartlägga ger en mycket nyttig dialog om hur redo du är att agera tjänsteleverantör mot verksamheten.