It-infrastruktur är ett brett område som bland annat täcker in datalagring, virtualisering, olika typer av trådad/trådlös kommunikation och uppkopplade saker (Internet of Things, IoT).

En väl fungerande it-infrastruktur tar avstamp i verksamheten för att kunna optimeras och utvecklas över tid.

Här kan du ta del av ny teknologi och nya trender tillsammans med våra specialister.

Några av våra specialister

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer