30 dagar efter Ateas skolutvecklingsresa i London

2018-03-01

I slutet av januari hade vi förmånen att för sjunde året i rad få åka med 300 skolledare, lärare och pedagoger till London. När vi nu kommit hem och har börjat summera årets resa, så är det med ny kraft och med massor av matnyttigt i bagaget.

Martin Ydergren Erbjudandespecialist

Förutom alla spännande seminarier och workshops som berikat oss med nya insikter, så kommer vi hem med en viktig insikt och det är att vi inte ska underskatta kraften i mötet. Det är bara när vi möts som vi verkligen kan göra skillnad, det är först då vi kan utbyta erfarenheter, diskutera och bli inspirerade. Genom mötet kan vi lära av varandra och ta nästa steg mot en skola i världsklass. Och det behövs, för det är en härlig utmaning svensk skola står inför när regeringens nationella digitaliseringsstrategi ska förverkligas. 

Vi vet att viljan finns för att ta skolan till nästa nivå, men vi vet också att skolor har kommit väldigt olika långt i detta arbete. Låt oss börja med att mötas där vi är idag.

Våra viktigaste insikter från resan är:
  • Även de som kommit långt i sitt utvecklingsarbete behöver utmanas samt få bekräftelse på att de är på rätt väg. Det kan vi hjälpa dem med.
  • Det finns en stor kraft i att kommuner, skolor och personal från olika delar av Sverige möts och pratar om sina respektive utmaningar. Då uppstår många fantastiska samtal och lösningar som man inte hade kunnat förvänta sig.
  • Vi måste fortsätta vårt erfarenhetsutbyte även när vi inte är ute och reser, lärandet får aldrig sluta!
  • Vi på Atea har en bra grund att stå på och ett starkt erbjudande, men det är bara när vi möts som vi kan fånga upp kundernas behov och utmaningar inför framtiden. Bara då kan vi fortsätta utveckla vårt skolerbjudande så att det förblir relevant.